Media Exchange Network (MExNet)

Media Exchange Network (MExNet)

Het MExNet biedt sectoren waar hoge eisen gesteld worden aan kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van content, tijdelijke of permanente transportoplossingen. MExNet is met name bedoeld om ongecomprimeerde en gecomprimeerde video (MExVideo) en audio (MExAudio) te transporteren van locatie naar locatie.

Het Media Exchange Network (MExNet) is ontwikkeld om hoogwaardige video, audio en data te transporteren. Dit gebeurt op een gesloten glasvezelnetwerk dat enkel voor MExNet klanten toegankelijk is, waardoor veiligheid gewaarborgd wordt. Dit is dus niet het reguliere glasvezelnetwerk waarop je wordt aangesloten bij een zakelijke glasvezelverbinding met zakelijk internet.

Opbouw van het MExNet

MExNet-aansluitingen zijn standaard leverbaar in Nederland en op basis van maatwerkafspraken in het buitenland. Door middel van een logische Point-to-Point configuratie verbindt het MExNet uw locaties met elkaar. Doordat het MExNet een zeer lage en voorspelbare vertraging (delay) heeft is het uitermate geschikt voor videotransmissie of andere tijd kritische toepassingen. Indien u meerdere locaties met elkaar wilt verbinden met een snelheidsgarantie (gegarandeerde bandbreedte) dan is dit te realiseren door meerdere verbindingen aan te leggen.


De MExNetdienst is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Encoding/decoding apparatuur op uw locatie;
  • Een glasvezel- of straalverbinding tussen uw bedrijfslocatie via het MExNet netwerk naar:
  • KPN Broadcast Services (NOC-AVMC);
  • Een andere vaste of tijdelijke bedrijfslocatie;


Er zijn nog een aantal zaken die u zelf dient te verzorgen:

  • Een IP-router;
  • Een firewall
  • In geval van het opbouwen van een MExNet aansluiting via een (semi) permanente straalverbinding dient u zelf zorg te dragen voor de antennemast. IP Visie heeft hiervoor aannemers gespecialiseerd in het plaatsen van zendmasten die wij voor u kunnen inschakelen. Wenst u zelf de mast te realiseren dan zijn er een aantal eisen voor de zendmast gesteld.


Schematische weergave MExEvent standaard enkelvoudige verbinding

Schematische weergave standaard MExNet aansluiting

Vaste en tijdelijke MExNet aansluitingen

Om toegang te krijgen tot het MExNet en de aanvullende diensten dient er een MExFixed (vaste aansluiting) of MExEvent (tijdelijke aansluiting) op uw locatie gerealiseerd zijn.

Vaste aansluiting (MExFixed)

MexFixed is een vaste aansluiting op het MExNet gebaseerd op een glasvezelaansluiting. Deze aansluiting is bedoeld voor klanten die een vaste contractperiode MExNet diensten willen afnemen. De capaciteit van een MExFixed aansluiting ligt tussen de 1 en de 2,5 Gbit/s. De capaciteit van de aansluiting wordt vastgesteld door het aantal, type en bandbreedte van de gewenste MExNet diensten.

Indien door het aantal afgenomen MExNet diensten de capaciteit van de aansluiting overschrijdt, dan kan er tegen meerprijs een extra MExFixed aansluiting gerealiseerd worden. Zo bent u er zeker van dat de diensten die u wenst te gebruikt naar behoren functioneren.

Schematische weergave MExEvent FiberLink

Schematische weergave MExEvent FiberLink

Tijdelijke aansluiting (MExEvent)

Voor een tijdelijke aansluiting op het MExNet kan gekozen worden uit een tweetal varianten. De aansluiting kan opgebouwd worden op basis van een bestaande glasvezelverbinding (genaamd MExEventFiberLink) of op basis van een straalverbinding (MExEventMicrowaveLink).

De looptijd van een tijdelijk contract varieert van 1 dag tot maximaal 30 dagen. Dit kan in uitzonderlijke gevallen uitlopen tot een periode van maximaal 3 maanden.

Voor de tijdelijke aansluiting op het MExNet wordt een éénmalige- en een gebruikersvergoeding in rekening gebracht.

Schematische weergave MExEvent MicrowaveLink

Schematische weergave MExEvent MicrowaveLink

MExNet diensten

Op de eerdergenoemde aansluitingen MExFixed en MExEvent zijn verschillende MExNet diensten af te nemen voor transport van uw audio- en videosignaal.

MExVideo Uncompressed

MExVideo Uncompressed is een transportdienst voor niet gecomprimeerde video. Video kan via MExNet worden aangeboden als uncompressed SD SDI(270Mbit/s) of HD SDI (1,485 Gbit/s). Het transport van de het videosignaal kan naar behoefte gerealiseerd worden tussen 2 of meerdere aansluitingen binnen het MExNet.

MExVideo Compressed

MExVideo compressed is een transportdienst voor gecomprimeerde video die in een tweetal varianten is af te nemen ‘Compressie door KPN’ of ‘Compressie door de klant’. Het transport van de het videosignaal kan naar behoefte gerealiseerd worden tussen 2 of meerdere aansluitingen binnen het MExNet.

Met ‘Compressie door KPN’ biedt u uw videocontent aan als SD SDI(270Mbit/s) of HD SDI (1,485 Gbit/s), met of zonder audio. Vervolgens comprimeert KPN deze signalen op basis van JPEG2000-compressie naar waarden tussen 25 en 250 Mbit/s. Deze compressie is afhankelijk van het bronsignaal en het doel van het uiteindelijke gebruik.

Met ‘Compressie door klant’ biedt u uw videocontent aan als gecomprimeerd video. Dit signaal wordt ongewijzigd getransporteerd.

MExData

MExData maakt het mogelijk om op basis van ethernet techniek data te transporteren. Deze dienst stelt u in staat om file based video, audio en data snel en op een veilige manier over te brengen.

MexSpeech

MExSpeech is een ondersteunende digital matrixintercomservice. Producties worden steeds complexer, waarbij communicatie tussen verschillende locaties essentieel is en een standaard telefoonnetwerk geen goede oplossing is, kan MExSpeech u ondersteunen. Via MExSpeech kan er snel en eenvoudig gecommuniceerd worden tussen individuen of groepen individuen met een MExNet aansluiting.

MExAudio

Met MExAudio is een hoge kwaliteit audio transport service voor ongecomprimeerd audio.  U kunt overal beschikken over audio van de hoogste kwaliteit. MExAudio is beschikbaar op basis van maatwerkafspraken, neem hiervoor contact op met een van onze consultants.

MExWeb

Indien gewenst kunt u met MExWeb toegang krijgen tot het internet. MExWeb biedt symmetrische up- en download snelheden die hoog genoeg zijn voor snelle toegang tot het internet.

Specificaties MExNet diensten

Service

Norm

Klant Interface

Service Bandbreedte

MExVideo SD UncompressedSDI

ITU-R BT .656 /
SMPTE 259M
SDI (BNC,  75 ? elektrisch)170 Mbit/s

MExVideo HD Uncompressed

HD-SDI

SMTPE 292M
HD-SDI (BNC,  75 ? elektrisch)1.482 Mbit/s
MExVideo SD & HD
(compressie door KPN)
JPEG 2000HD of SD SDI (BNC,  75 ? elektrisch)SD: 25 en 100 Mbit/s
HD: 150 en 300 Mbit/s
MExVideo SD & HD
(compressie door klant)

ASI (BNC,  75 ? elektrisch)

Ethernet (RJ-45)
ASI: 10 en 30 Mbit/s

ETN: 10 en 30 Mbit/s
MExDataIEEE 802.1Q10Base-T (RJ-45 cat 5)
100Base-T (RJ-45 cat 5)
1000Base-T (RJ-45 cat 5)
10000Base-T (RJ-45 cat 5)
10 – 1000 Mbit/s

MExSpeech

ITU-T M.1040

4-draads (XLR)

N x 512 Kbit/s

MExAudio Native

AES3, ITU-R BT.647

Digitaal audio (XLR, 110 ? of BNC, 75 ? elektrisch)

Transparant

MExWebOverbooked (1:10)

4 vaste publieke IP-adressen
RK-45 Ethernet Interface (1x 100Mbit/s poort)Stabdaard 10-100 Mbit/s


Service Level Agreement

De hieronder beschreven servicelevels zijn voor de permanente nationale en internationale MExNet diensten, inclusief de verbinding naar de klantlocatie. Voor tijdelijke MExNet oplossingen gelden afwijkende afspraken.

SLA Element

Brons

Zilver

Goud

Service Beschikbaarheid

99,80% (op jaarbasis)

99,90% (op jaarbasis)

99,95% (op jaarbasis)

Maintenance window –
maandag tot en met zondag

00:00 – 06:00

Glas:
21:00 – 07:00

00:00 – 06:00

Glas:
21:00 – 07:00

00:00 – 06:00

Glas:
21:00 – 07:00

Bewaking

Reactief

Proactief

Proactief

Bereikbaarheid AVMC

24/7

24/7

24/7

Responsetijd (uren)

4

2

Direct

Hersteltijd (uren): AVMCAVMC

8

6

2

Service check (automatisch)

Geen

24/7

24/7

Rapportage

Geen

Op verzoek per kwartaal

Op verzoek per maand

Correctief onderhoud

Ja

Ja

Ja

Preventief onderhoud

Nee

Ja

Ja

 Change management

Nee

Nee

Ja, maximaal aantal changes per jaar wordt contractueel vastgelegd