+31 76 - 5331331
Terminologie

Terminologie

De wereld van Zakelijk Glasvezel en Internet is een wereld vol onbekende termen voor veel mensen. Hieronder leggen we aantal termen uit die veelvuldig voorkomen als het gaat om zakelijke glasvezelverbindingen en diensten die geleverd kunnen worden.


Zoek een term op beginletter:

A

Aderparen

Aderparen zijn twee draden in een netwerkkabel die het mogelijk maken om een signaal over de kabel te transporteren. Een draad binnen een netwerkkabel is voor de "heenweg" van het signaal en de andere voor de "terugweg".

ADSL

ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL is een type netwerkverbinding waarbij een "traditionele" telefoonlijn wordt gebruikt om gegevens te versturen- en ontvangen.

Asymmetrische verbinding

Bij een asymmetrische verbinding is de uploadsnelheid niet gelijk aan de downloadsnelheid. Over het algemeen geldt dat asymmetrische verbindingen een hogere downloadsnelheid dan uploadsnelheid kennen.

ATM

ATM staat voor Asynchronous Transfer Mode en is een communicatietechniek waarmee het mogelijk is om in hoog tempo netwerkpakketjes met een vaste lengte over het netwerk te transporteren. Bij ATM beschikt iedere netwerkgebruiker over een vaste bandbreedte.

B

Bandbreedte

Bandbreedte is de hoeveelheid informatie die via een netwerkverbinding binnen een bepaalde tijdsperiode (vaak in seconden) verstuurd kan worden. Over het algemeen wordt de bandbreedte uitgedrukt in bits per seconde.

BPDU

BPDU staat voor Bridge Protocol Data Unit en zijn dataframes die informatie bevatten over het Spanning Tree Protocol (STP). Met STP wordt voorkomen dat switches en andere netwerkapparatuur dubbele informatie over andere netwerkapparaten of zichzelf bevatten. Een switch verstuurt standaard iedere 2 seconden BPDU-pakketjes naar alle andere switches binnen een netwerk.

Best Effort

Best Effort is een netwerkservice waarbij er geen garantie wordt gegeven dat de verzonden netwerkpakketjes aankomen bij de ontvanger. Doordat het mogelijk is dat netwerkpakketjes niet helemaal of niet aankomen kan er geen vaste kwaliteit geleverd worden.

Business Case

Business Case is een veelgebruikte term bij projectmanagement en is een soort haalbaarheidsstudie waarin vaak door het management een afweging wordt gemaakt om een nieuw project te starten. In een business case worden alle kosten- en baten afgewogen waarbij er ook rekening met eventuele risico's wordt gehouden.

C

Carrier

Een carrier is een partij die over een eigen netwerk beschikt en deze ook doet beheren. Een carrier stelt zijn netwerk beschikbaar aan andere partijen die vervolgens via het netwerk van de carrier hun eigen diensten kunnen aanbieden. Een carrier biedt daarnaast vaak ook zelf diensten aan over zijn eigen netwerk.

CAT

CAT is een kabelstandaard die wordt gebruikt voor netwerkkabels. Vaak wordt hiermee de maximale internetsnelheid van de kabel aangegeven.

Cloud

De "Cloud" is een netwerk dat met alle computers die erop zijn aangesloten een soort "wolk van computers" vormt. Een gebruiker van de Cloud weet niet van welke hardware of software deze computers voorzien zijn, waardoor de gebruiker ook niet langer verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Core netwerk

Een core netwerk is dé centrale infrastructuur die als centraal punt voor alle netwerkdiensten functioneert. In het core netwerk staan alle componenten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle aangeboden diensten beschikbaar blijven.

CPE

CPE staat voor Customer-Premises Equipment en is en ethernetswitch dat samen met de glasvezelverbinding de glasvezel access vormt. Alle apparatuur die nodig is om diensten zoals internet over de glasvezelverbinding te leveren wordt aan het CPE gekoppeld. Hierdoor vormt de CPE een belangrijk koppelstuk om diensten over een zakelijke glasvezelverbinding te kunnen leveren.

D

Datacenter

Een datacenter is een streng beveiligd gebouw waarin computerservers worden ondergebracht. In het datacenter wordt ervoor gezorgd dat alle applicaties die op de servers draaien 365 dagen per jaar en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Vrijwel alle technologieën die vandaag beschikbaar zijn worden aangeboden vanuit een datacenter. Als een datacenter voor een bepaalde tijd met een storing kampt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor een bedrijf of zelfs de gehele maatschappij.

DNS

DNS staat voor Domain Name System en is een netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om namen van computers te vertalen naar IP-adressen en omgekeerd. Bij dit vertalen wordt de naam die bij een IP-adres hoort opgehaald vanuit een tabel.

Downloadsnelheid

De downloadsnelheid is de snelheid waarmee een netwerkapparaat gegevens van het internet kan ophalen. Bij het openen van deze webpagina wordt er feitelijk ook al gedownload, omdat de gegevens worden opgehaald van de servers van IP Visie. De downloadsnelheid bepaalt hoe snel het ophalen van deze gegevens gaat.

E

Engineeren

Engineeren is het daadwerkelijk realiseren/aanleggen van een glasvezelverbinding.

Ethernetswitch

Een ethernetswitch is een centraal station waarmee computers, printers en vele andere netwerkapparaten binnen een netwerk met elkaar worden verbonden. Een ethernetswitch staat altijd in verbinding met een router zodat een netwerk verbinding kan maken met het internet.

Ethernetverbinding

Een ethernetverbinding is een verbinding die werkt op basis van de Ethernetstandaard. Ethernetverbindingen worden gebruikt om computers in een lokaal netwerk met elkaar te laten communiceren.

F

Full Duplex

Full duplex is een vorm van communiceren tussen twee netwerkapparaten waarbij het mogelijk is om tegelijk in twee richtingen informatie uit te wisselen van zender naar ontvanger en van ontvanger naar zender.

G

Gbit

Gbit, ofwel Gigabit, is een eenheid die wordt gebruikt om aan te geven hoe snel gegevens overdragen kunnen worden van het ene naar het andere apparaat. Het bijbehorende symbool is Gbit/s. Met Gigabit per seconde wordt de snelheid in miljarden (1.000.000.000) bits (dus geen bytes) per seconde bedoeld.

Glasvezel access

De glasvezel access is de toegang tot het netwerk van IP Visie en bestaat uit een ethernetswitch (ook wel glasvezelswitch genoemd) en een glasvezellade. De poorten op deze glasvezelswitch zorgen ervoor dat niet alleen de dienst Zakelijk Glasvezel, maar ook alle aanvullende glasvezeldiensten geleverd kunnen worden.

Glasvezelknooppunt

Een glasvezelknooppunt vormt als het ware het "zenuwstelsel" van een glasvezelnetwerk. Alle glasvezelkabels komen bij elkaar en vormen hierdoor een knooppunt. Vanaf deze locatie is het vervolgens weer mogelijk om ook andere vestigingen aan te sluiten.

Go/No-go beslissing

Een Go/No-go beslissing is binnen projecten een belangrijk moment waarbij bepaald wordt om een project wel of niet uit te voeren. Deze beslissingen worden vaak niet zomaar genomen, maar worden er van tevoren plannen gemaakt. De Go/No-go beslissing is vervolgens de definitieve beslissing, die vaak door het management wordt genomen, of de gemaakte plannen wel of niet door kunnen gaan.

H

Hardware

Hardware zijn alle fysieke componenten die in een computer of ander netwerkapparaat aanwezig zijn. Voorbeelden van hardware zijn een computer, smartphone- en tablet.

HE

Hoogte eenheden zijn een meetstandaard voor de hoogte van elementen in een rack of patchkast waarin werkende netwerkapparatuur wordt vastgeklikt of vastgeschroefd. Computerapparatuur die in een datacenter geplaatst worden zijn voor deze standaard gebouwd. Door deze standaardisering kunnen er in een datacenter grote hoeveelheden apparaten gehuisvest worden.

I

IP-adres

Een IP-adres is een techniek die gebruikt wordt om computers binnen een netwerk met elkaar te laten communiceren. Bij een IP-adres krijgt ieder apparaat in een netwerk een unieke code toegewezen, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer of huisadres, waarmee het op het netwerk of het internet gevonden kan worden.

IS/RA punt

Een IS/RA punt is een noodzakelijk aansluitpunt om een router of modem aan te sluiten zodat er van een internetverbinding gebruikt gemaakt kan worden. IS/RA staat voor Infrastructure Randapparatuur en vormt de scheidingswand tussen de glasvezelkabel(s) van IP Visie en uw eigen glasvezelapparatuur.

ISDN

ISDN staat voor Integrated Services Digital Network en is een vorm van digitale telefonie. Met ISDN is het mogelijk om over dezelfde telefoonlijn meerdere gesprekken en/of datadiensten te voeren. De capaciteit van een lijn wordt met ISDN beter benut omdat de gegevens digitaal over de lijn worden verstuurd.

Sinds september 2019 worden ISDN-verbindingen steeds minder gebruikt en vervangen door Voice over IP (VoIP).

M

MPLS

MPLS staat voor Multiprotocol Label Switching en wordt gebruikt om netwerkverkeer via een optimale route over het netwerk te versturen. Alle datapakketjes die over het netwerk verstuurd worden hierbij voorzien van een label met informatie over de eindbestemming zodat alle netwerkapparaten weten over welke route de netwerkpakketjes verstuurd moeten worden.

N

Netwerkcapaciteit

Netwerkcapaciteit is de hoeveelheid verkeer dat een netwerk op een bepaald moment kan verwerken.

Netwerkpoort

Een netwerkpoort is, naast het IP-adres, een uniek nummer waarmee het eindpunt voor de communicatie met een specifiek programma of applicatie wordt aangeduid. Wanneer een computer over het internet met een specifieke dienst of applicatie wilt communiceren, dan worden het IP-adres en het poortnummer gecombineerd.

NTP

NTP staat voor Network Time Protocol en is een netwerkprotocol waarmee computers die onderling met elkaar verbonden zijn hun interne klok gelijk kunnen zetten met andere computers.

O

Online dienst

Een online dienst is een dienst die wordt aangeboden op het internet. Online diensten worden vaak vanuit servers in een datacenter geleverd. Voorbeelden van online diensten zijn Zakelijk Pinnen, Alarm over IP, VoIP telefonie en videoconferencing.

On-net locatie

Bij en on-net locatie zijn er al een of meerdere glasvezelparen in een bedrijfspand of vestiging aanwezig die gebruikt kunnen worden om nieuwe verbindingen werkend op te leveren.

OSI-model

Het OSI-model is ontworpen door de International Organisation for Standardisation (ISO) en dient als referentiemodel voor open communicatie tussen verschillende technische systemen. Het OSI-model is ontworpen met als doel om communicatie via het internet te standaardiseren en is een designbasis voor communicatiestandaarden die onafhankelijk zijn van fabrikanten.

Overboeking

Bij een overboeking wordt de beschikbare capaciteit van een internetverbinding in het netwerk van de internetprovider gedeeld met meerdere gebruikers, waardoor de maximale capaciteit van de verbinding niet gegarandeerd kan worden.

P

Patchkast

Een patchkast is een veilige opslagplaats voor netwerkapparatuur zoals servers, switches of routers. De patchkasten zijn eigenlijk het kloppende hart van ieder bedrijfsnetwerk omdat het netwerk vanuit deze kasten centraal wordt aangestuurd of servers bevat met een back-up van al uw bedrijfsbestanden. Patchkasten beschermen de netwerkapparatuur onder andere tegen oververhitting, stoten, stof en nog veel meer. Dankzij patchkasten is het mogelijk om alle netwerkapparatuur in een overzichtelijke omgeving te monteren en te installeren, waardoor een doolhof aan kabels kan worden voorkomen.

Provider

Een internetprovider is een organisatie die diensten doet leveren via het internet. Internetproviders staan het meest bekend om gebruikers te verbinden met het internet, maar er worden vaak ook internetdiensten van internetproviders afgenomen zoals bijvoorbeeld e-mail.

PTSN

PTSN staat voor Public Switched Telephone Network en is eigenlijk de technische term voor de ouderwetse telefoonlijn. Over een PTSN-verbinding is het mogelijk om maar één verbinding tegelijk te maken, namelijk bellen of faxen. Vroeger was het noodzakelijk om voor iedere dienst een aparte PTSN-lijn af te nemen, maar door alle technologische ontwikkelingen is er bij veel bedrijven een scala aan ongebruikte PTSN-lijnen ontstaan.

R

Ready for Service datum

De Ready for Service datum is de verwachte datum dat een aangelegde internetverbinding of afgenomen dienstenpakket daadwerkelijk gebruikt kan worden.

Redundantie

Met redundantie wordt bedoeld dat er naast een zakelijke glasvezelverbinding ook een ADSL of VDSL-verbinding wordt gerealiseerd om zo de internetverbinding dubbel uit te voeren zodat het (bedrijfs)netwerk ook tijdens een storing beschikbaar blijft.

RIPE

Met RIPE wordt het RIPE NCC (RIPE Network Coordination Centre) bedoeld en is een zogenaamde Regional Internet Registry (RIR). RIPE is in Europa verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheer van IP-adressen.

RJ-45

Een RJ-45 kabel is een geregistreerde insteekplug die wordt gebruikt om computers, modems, ethernet switches en Smart Tv's aan het internet te verbinden.

Router (4G)

Routers zijn dé belangrijkste schakels om internetnetwerken te kunnen opzetten. Een 4G router is een router die met de 4G-techniek verbinding maakt met een mobiel netwerk waarna er ook verbinding met het internet gemaakt kan worden.

S

SDSL

SDSL staat voor Symmetric Digital Subscriber Line en beschikt in tegenstelling tot ADSL-verbindingen over een gelijke down- en uploadsnelheid.

Security

Met computerbeveiliging worden alle maatregelen of beleid bedoeld dat gericht is om computersystemen en computernetwerken te beschermen tegen diefstal of schade van hardware, software of bedrijfsgegevens. Daarnaast is computerbeveiliging ook belangrijk om onderbreking(en) van digitale diensten of omleidingen van het netwerkverkeer van deze diensten te voorkomen.

SIM-kaart

SIM staat voor Subscriber Identity Module en is een geïntegreerde schakeling van verschillende componenten waarin de unieke gegevens van een netwerkprovider staan opgeslagen zodat het voor mobiele apparaten mogelijk is om met het netwerk van de internetprovider te verbinden.

SIP-trunk

Een SIP-trunk is bijna hetzelfde als de ouderwetse telefoonlijn. In tegenstelling tot een telefoonlijn worden in- of uitgaande gesprekken niet via een koperen telefoonlijn getransporteerd maar via een internetverbinding. Een van de grootste voordelen van een SIP-trunk is kostenbesparing, omdat vaak één verbinding voldoende is voor alle multimediacommunicatie van een bedrijf zoals voice of videoconferencing.

Site Survey

Een site survey is een inspectie van de locatie waarop een project uitgevoerd gaat worden. met een site survey kan informatie worden verzameld om een (voorlopig) ontwerp op te stellen of om alle uit te voeren werkzaamheden te inventariseren.

SLA

SLA staat voor Service Level Agreement. In een SLA wordt de kwaliteit van diensten die aan een bedrijf geleverd worden beschreven. Doormiddel van een SLA heeft een partij inzicht in de specificaties- en kosten van afgenomen diensten en kan de leverancier erop aanspreken wanneer afgenomen diensten niet volgens de afgesproken kwaliteit geleverd worden.

Software

Software zijn alle computerprogramma's die op een computer geïnstalleerd worden en via een beeldscherm getoond of gebruikt kunnen worden. Bekende voorbeelden van software zijn programma's als Google Chrome, Microsoft Word, maar ook applicatie die op een smartphone, tablet of smart-TV geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden.

Synchrone verbinding

Bij een synchrone verbinding zijn de download- en uploadsnelheid gelijk aan elkaar. Een voorbeeld van een synchrone verbinding is een zakelijke glasvezelverbinding met een up- en downloadsnelheid van 1 Gbit/s.

T

Tracé

Een tracé is een spoor van een locatie naar een andere locatie.

U

Uploadsnelheid

Uploadsnelheid is de snelheid waarmee gegevens vanaf een computer op het internet geplaatst kunnen worden. Net als downloadsnelheid wordt de uploadsnelheid uitgedrukt in megabits per seconde.

Uptime

De tijd waarin een server of internetverbinding naar behoren functioneert en dus ook gebruikt kan worden.

UTP

UTP staat voor Unschielded Twisted Pair en zijn een van de belangrijkste kabels voor computer- en telefoonnetwerken. Een UTP-kabel bestaat uit vier aderparen waarbij de aders van ieder aderpaar om elkaar heen zijn gedraaid om zo elektromagnetische storingen te voorkomen.

V

VDSL

VDSL staat voor Very-High-bitrate Digital Subscriber Line en is de snellere opvolger van ADSL. Net als bij ADSL wordt ook bij VDSL een telefoonlijn gebruikt om gegevens over het internet te versturen- en ontvangen.

Voice over IP

Voice over IP is een vorm van IP-telefonie waarbij het internet gebruikt wordt om spraak te transporteren. Dankzij Voice over IP is het gebruik van aparte lijnen voor data- en spraak niet langer nodig omdat alles via dezelfde infrastructuur getransporteerd kan worden.

VPN

VPN staat voor Virtual Private Network en is een veilige verbinding tussen een computer en het internet. Bij een VPN wordt al het dataverkeer via een beveiligde verbinding eerst naar een externe server verstuurd. Door deze externe server verandert het IP-adres vanaf waar het internet vandaan komt, waardoor het verkeer niet herleid kan worden naar de oorspronkelijke verzender.

W

World Wide Web

Het wereldwijde web, ook wel het internet, is een informatiesysteem waarop documenten- en websites bezocht kunnen worden via een Uniform Resource Locator (URL) zoals de website van IP Visie.