IP adressen

IP adressen

IP adressen worden gebruikt om elk netwerk dat verbinding maakt met het internet te kunnen identificeren. U kunt dit vergelijken met elk gebouw dat een postcode en huisnummer combinatie heeft gekregen.

Standaard bij uw internetverbinding

Standaard leveren wij 4 externe IP-adressen bij uw internet verbinding. Daarbij heeft u één adres vrij om naar eigen inzicht te gebruiken. Het is belangrijk om te weten dat het broadcast en netwerk adres (eerste en laatste IP adres uit de reeks) niet te gebruiken zijn. Het tweede adres uit de reeks wordt gebruikt voor de router en is de default gateway. Het resterende adres is vrij te gebruiken naar eigen inzicht.

Externe of Interne IP adressen

Het aantal IP-adressen dat u van ons toegewezen krijgt, bepaalt niet het aantal computers dat u kunt aansluiten in uw interne netwerk. Het is dus niet zo dat wanneer u 4 externe IP-adressen krijgt, u maar 4 computers kunt aansluiten. U dient NAT (Network Address Translation) in te stellen op uw router of firewall.

Extra IP adressen

Het is gedurende uw contractperiode altijd mogelijk om het aantal externe IP-adressen uit te breiden. Uitbreiding vindt steeds plaats in een reeks van 8 adressen of een meervoud daarvan.

De extra IP adressen worden tegen een maandelijkse meerprijs geleverd en uitsluitend op voorwaarde van een akkoord door RIPE. RIPE is de organisatie die binnen Europa de IPv4 adressen beheert en uitgeeft.

Externe IP adressen kunnen niet verhuisd worden

U heeft de IP adressen in bruikleen tot het einde van het contract en zij zijn onlosmakelijk verbonden met de dienst internet. Het is niet mogelijk om bij het opzeggen van uw internet diensten of bij een overstap naar een andere provider de IP-adressen mee te verhuizen. Houdt u er dus rekening mee dat bij elke overstap naar een nieuwe provider u ook nieuwe IP-adressen krijgt en deze opnieuw dient te configureren.

Er zijn twee uitzonderingen; Wanneer u beschikt over een eigen private IP reeks en wanneer u bij dezelfde provider kiest voor een andere internetverbinding, bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen. In alle andere gevallen blijven IP adressen eigendom van de provider en is het dus niet mogelijk om deze te behouden.

Helaas is het niet mogelijk om Private IP-adressen te gebruiken aan de LAN-zijde. IP Visie gebruikt een standaard configuratie in de router waarbij de publieke IP-adressen automatisch toegekend worden aan uw router. Daarom adviseren wij u om aan de LAN-zijde een firewall te plaatsen. In de configuratie van de firewall kunt u een IP adres instellen uit de aan u toegekende IP reeks (publiek). Achter de firewall kunt u wel uw eigen (private) IP adressen gebruiken.