Burstable billing

Burstable billing

Voor het gebruik van uw zakelijke internetverbinding betaalt u iedere maand een bedrag. Vrijwel alle bedrijven kiezen er voor om een vaste hoeveelheid aan bandbreedte af te nemen, waarvoor een vast maandelijks bedrag moet worden betaald. Wij kennen echter ook de mogelijkheid om naast een vast maandelijks bedrag voor het gebruik van internet een bedrag voor het gemiddelde bandbreedteverbruik te berekenen. Deze methode staat ook wel bekend als burstable billing.

Het is vaak lastig om in te schatten hoeveel bandbreedte een bedrijf per maand nodig heeft, vooral omdat het vrijwel niet voorkomt dat een bedrijf continu de maximale hoeveelheid afgenomen bandbreedte nodig heeft. Vaak wordt op basis van piekbelastingen en wat een bedrijf verwacht gemiddeld nodig te hebben een vaste hoeveelheid aan bandbreedte ingekocht.

Het is dan niet mogelijk om deze ingekochte hoeveelheid aan bandbreedte te overschrijden bij pieken (bursts). Daarnaast moet voor de ingekochte hoeveelheid beschikbare bandbreedte maandelijks een vast bedrag worden betaald, ook als er minder bandbreedte verbruikt wordt. Deze methode is niet flexibel en niet ideaal voor bedrijven die gemiddeld gezien niet veel bandbreedte nodig hebben, maar zo nu en dan wel te maken hebben met pieken.

Factureringsmodellen

Voor onze internetverbindingen zijn er twee factureringsmodellen, namelijk een vast bedrag voor een vaste hoeveelheid bandbreedte per maand (Committed Information Rate) of een maandelijks bedrag dat is berekend op basis van de gemiddelde internetsnelheid (burstable billing).

Committed Information Rate

Bij een Committed Information Rate is er de garantie dat een vaste hoeveelheid aan bandbreedte altijd beschikbaar is tegen een vast bedrag per maand. Dit model wordt bij zowel particulieren als bedrijven het meest gebruikt, zowel bij DSL als glasvezelverbindingen. Wanneer er een zakelijke glasvezelverbinding van bijvoorbeeld 100 Mbit/s volgens het Committed Information Rate model wordt aangeschaft, dan zal deze glasvezelverbinding altijd beschikken over 100 Mbit/s aan download- en uploadsnelheid. Voor deze hoeveelheid bandbreedte betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Er is geen mogelijkheid om de aangeschafte hoeveelheid bandbreedte te overschrijden.

Burstable billing

Voor bedrijven die niet gebonden willen zijn aan de beperkingen van het Committed Information Rate model biedt burstable billing een unieke oplossing. Om burstable billing te kunnen toepassen wordt er een verbinding aangeschaft die over een hoge capaciteit beschikt om tijdelijk te kunnen bursten. Voor deze hoog-capacitaire verbinding wordt een vast maandelijks bedrag betaald en daarnaast wordt een variabel bedrag per maand betaald voor de gemiddeld verbruikte bandbreedte over een volle kalendermaand. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die te maken hebben met pieken in het bandbreedteverbruik, maar gemiddeld gezien niet veel bandbreedte nodig hebben.

95e percentiel methode

De 95e percentiel methode is een veel gebruikte methode bij burstable billing om het gemiddelde bandbreedteverbruik van een internetverbinding in kaart te brengen.

Bij de 95% percentiel methode wordt de gemiddelde internetsnelheid iedere 5 minuten berekend en opgeslagen in een tabel. Dit proces vindt gedurende de gehele maand plaats, waarbij er iedere 5 minuten een berekening van de gemiddelde snelheid plaatsvindt.

Aan het einde van de maand worden deze gegevens van hoog naar laag gesorteerd. De hoogste 5% van deze gegevens worden gezien als "pieken" in het bandbreedteverbruik en worden om deze reden dan ook genegeerd en weggegooid. Nadat de hoogste 5% van deze gegevens zijn weggegooid wordt de eerstvolgende waarde gezien als het 95e percentiel en op basis hiervan wordt de eindafrekening gemaakt voor die maand.

Voorbeeld gemiddeld bandbreedteverbruik

Bij de 95e percentiel methode wordt er iedere 5 minuten een berekening gemaakt van de gemiddelde internetsnelheid. Deze gegevens worden in een tabel opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens wordt een overzicht gemaakt waarin het gemiddelde bandbreedteverbruik wordt getoond, zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven.

Burstable billing internet

In bovenstaande afbeelding wordt visueel weergegeven hoeveel bandbreedte er gemiddeld is verbruikt is gedurende een maand. De X-as geeft de tijdlijn weer van een maand. De Y-as geeft de gemiddelde snelheid van de intervallen weer in Mbit/s.

Uit dit overzicht kan het volgende worden opgemaakt:

  • Absolute piek in het bandbreedteverbruik is 900 Mbit/s geweest (nr. 1)
  • Gemiddelde bandbreedteverbruik is 322 Mbit/s (nr. 2)
  • Het 95e percentiel bedraagt 400 Mbit/s (nr. 3)