+31 76 - 5331331
Burstable billing

Burstable billing

Voor het gebruik van uw zakelijke internetverbinding betaalt u iedere maand een bedrag. Veel bedrijven nemen een vaste hoeveelheid aan bandbreedte af, waarvoor een vast maandelijks bedrag moet worden betaald. Bij IP Visie is er ook de mogelijkheid om naast een vast maandelijks bedrag voor het gebruik van internet een bedrag voor het gemiddelde bandbreedteverbruik te betalen. Deze methode staat ook wel bekend als burstable billing.

Het is vaak lastig om in te schatten hoeveel bandbreedte een bedrijf per maand nodig heeft, vooral omdat het vrijwel niet voorkomt dat een bedrijf continu de maximale hoeveelheid afgenomen bandbreedte nodig heeft. Vaak wordt op basis van piekbelastingen en wat een bedrijf verwacht gemiddeld nodig te hebben een vaste hoeveelheid aan bandbreedte ingekocht. Het is dan niet mogelijk om deze ingekochte hoeveelheid aan bandbreedte te overschrijden bij pieken (bursts). Daarnaast moet voor de ingekochte hoeveelheid beschikbare bandbreedte maandelijks een vast bedrag worden betaald, ook als er minder bandbreedte verbruikt wordt. Deze methode is niet flexibel en niet ideaal voor bedrijven die gemiddeld gezien niet veel bandbreedte nodig hebben, maar zo nu en dan wel te maken hebben met pieken.

Factureringsmodellen

Voor de internetverbindingen van IP Visie zijn er twee factureringsmodellen, namelijk een vast bedrag voor een vaste hoeveelheid bandbreedte per maand (Committed Information Rate) of een maandelijks bedrag dat is berekend op basis van de gemiddelde internetsnelheid (burstable billing).

 

Committed Information Rate

Bij een Committed Information Rate is er de garantie dat een vaste hoeveelheid aan bandbreedte altijd beschikbaar is tegen een vast bedrag per maand. Dit model wordt bij zowel particulieren als bedrijven het meest gebruikt, zowel bij DSL als glasvezelverbindingen. Wanneer er een zakelijke glasvezelverbinding van bijvoorbeeld 100 Mbit/s volgens het Committed Information Rate model wordt aangeschaft, dan zal deze glasvezelverbinding altijd beschikken over 100 Mbit/s aan download- en uploadsnelheid. Voor deze hoeveelheid bandbreedte betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Er is geen mogelijkheid om de aangeschafte hoeveelheid bandbreedte te overschrijden.

 

Burstable billing

Voor bedrijven die niet gebonden willen zijn aan de beperkingen van het Committed Information Rate model biedt burstable billing een unieke oplossing. Om burstable billing te kunnen toepassen wordt er een verbinding aangeschaft die over een hoge capaciteit beschikt (over het algemeen 1 of 10 Gbit/s) om tijdelijk te kunnen bursten. Voor deze hoog-capacitaire verbinding wordt een maandelijks bedrag betaald en daarnaast wordt een bedrag per maand betaald voor de gemiddeld verbruikte bandbreedte over een volle kalendermaand. Dit is vooral gunstig voor bedrijven die te maken hebben met pieken in het bandbreedteverbruik, maar gemiddeld gezien niet veel bandbreedte nodig hebben.

De 95e percentiel methode

De 95e percentiel methode is een veel gebruikte methode bij burstable billing om het gemiddelde bandbreedteverbruik van een internetverbinding in kaart te brengen.

Bij de 95% percentiel methode wordt de gemiddelde internetsnelheid iedere 5 minuten berekend en opgeslagen in een tabel. Dit proces vindt gedurende de gehele maand plaats, waarbij er iedere 5 minuten een berekening van de gemiddelde internetsnelheid plaatsvindt. Aan het einde van de maand worden deze gegevens van hoog naar laag gesorteerd. De hoogste 5% van deze gegevens worden gezien als "pieken" in het bandbreedteverbruik en worden om deze reden dan ook genegeerd en weggegooid. Van de overige gegevens wordt vervolgens het gemiddelde bandbreedteverbruik berekend en op basis hiervan wordt de eindafrekening gemaakt voor die maand.

Voorbeeld van tabel met gemiddeld bandbreedteverbruik

Bij de 95e percentiel methode wordt er iedere 5 minuten een berekening gemaakt van de gemiddelde internetsnelheid. Deze gegevens worden in een tabel opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens is het vervolgens mogelijk om een overzicht te maken waarin het gemiddelde bandbreedteverbruik wordt getoond, zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven.

Burstable billing overzicht

In de bovenstaande afbeelding wordt visueel weergegeven hoeveel bandbreedte er gemiddeld is verbruikt. Hierbij wordt er steeds in stappen van 230 kilobits per seconde gemeten (Y-as). Daarnaast wordt ook getoond in welke tijdseenheid er wordt gemeten, in dit geval weken (X-as). De lijnen en pieken tonen hierbij het gemiddelde bandbreedteverbruik, die tot stand zijn gekomen aan de hand van de verkregen meetgegevens. Uit dit overzicht kan het volgende worden opgemaakt:

  1. De absolute piek in het bandbreedteverbruik in de tijdsperiode van week 52 tot en met week 4 is 884 kilobits per seconde geweest.

  2. In het overzicht zijn verschillende pieken te zien. Bij het gebruik van de 95e percentielmethode worden deze pieken genegeerd en verwijderd.

  3. Dit is het 95e percentiel van de meetgegevens en bedraagt 337 kilobits per seconde. Hieruit wordt vervolgens het gemiddelde internetverbruik van de afgelopen maand berekend.

  4. Dit is het gemiddelde bandbreedteverbruik van het uitgaande netwerkverkeer (vanaf uw bedrijfspand naar het internet) en bedraagt in dit overzicht 196 kilobits per seconde.