Multi-tenant netwerk

Multi-tenant netwerk

U wilt als vastgoedeigenaar dat alle (toekomstige) huurders gebruik kunnen maken van een hoogwaardige internetaansluiting. Het prettigste voor u en de huurder is zodra de ruimte in gebruik genomen wordt, dat er ook daadwerkelijk een internetverbinding kan worden gebruikt. U kunt het pand door IP Visie voorzien van de benodigde infrastructuur en hardware, zonder dat het achteraf nog nodig is om nieuwe verbindingen binnen te brengen voor nieuwe huurders.

Kenmerken multi-tenant netwerk

  • oplossingen voor bestaande en nieuwbouw panden
  • direct het volledige pand voorzien van infrastructuur
  • geen nieuwe investeringen in de infrastructuur na realisatie
  • huurders sluiten het contract voor connectie direct af met IP Visie

Eigenschappen van uw pand zijn van belang

Het opbouwen van een multi-tenant netwerk kan vrij simpel zijn, maar ook complex. Dit heeft alles te maken met de afmetingen van het pand, de architectuur van het pand en het aantal huurders. Het is belangrijk om vooraf te weten:

  • beschikt het pand over verdiepingen en hoeveel?
  • beschikt het pand over (modulaire) units of een vaste indeling?
  • wordt één unit/verdieping door één of meerdere huurders gebruikt?
  • hoeveel huurders zouden zich mogelijk kunnen vestigen in het pand?

De infrastructuur voor een pand met enkel de begane grond verdeeld in meerdere units zal er anders uitzien dan een pand met 10 etages die eventueel verdeeld zijn over meerdere units. Dit heeft ook invloed op de benodigde hardware, netwerkbekabeling en de investering die gedaan zal worden.

Opbouwen van een multi-tenant netwerk

Om een multi-tenant netwerk te realiseren is het van belang om allereerst een glasvezel infrastructuur in uw pand beschikbaar te hebben. In veel gevallen kan glasvezel worden aangelegd met een capaciteit van 1 Gbit/s of 10 Gbit/s.

Nadat het glasvezel is aangelegd is het belangrijk dat het interne netwerk wordt aangelegd. Er zijn hierbij een aantal mogelijkheden:

U verzorgt de bekabeling

U mag er voor kiezen om zelf de bekabeling van het pand te verzorgen of te laten doen door een derde partij. De bekabeling kan op basis van koper of op basis van glasvezel. Zolang de maximale lengte van één internetkabel beperkt blijft tot 90 à 100 meter kan dit met koper. In alle andere gevallen adviseren wij u om gebruik te maken van glasvezel.

Het advies is om zowel in de centrale serverruimte als op een centrale ruimte op een verdieping (of per unit) de bekabeling op een patchpaneel af te monteren.

IP Visie verzorgt enkel de hardware

Wanneer de bekabeling door u of een derde partij is gerealiseerd is, kan IP Visie de benodigde hardware plaatsen zodat op elke verdieping en/of unit binnen enkele dagen een internetverbinding gerealiseerd kan worden.

Het plaatsen van de apparatuur kan op twee manieren: u kunt ervoor kiezen om de volledige infrastructuur in één keer op te late leveren of bijvoorbeeld per verdieping op afroep, zodra de eerste klant zich voor die specifieke verdieping meldt.

IP Visie verzorgt bekabeling en hardware

Wij bieden u de optie om voor zowel de bekabeling als hardware een compleet aanbod te maken en de volledige planning en oplevering te verzorgen.

Nog voordat het multi-tenant netwerk is opgeleverd kunnen de eerste klanten zich al melden bij IP Visie om een internetverbinding af te sluiten. De verbinding kan dan direct worden opgeleverd met het opleveren van het multi-tenant netwerk, waardoor de betreffende huurder direct gebruik kan maken van diensten zoals zakelijk internet, hosted telefonie, IP-VPN of Secure Cloud Connect.