Welke kosten zijn er verbonden aan een multi-tenant netwerk?

Welke kosten zijn er verbonden aan een multi-tenant netwerk?

De aanleg van een multi-tenant netwerk brengt een investering met zich mee. Hoe groot deze investering is, is afhankelijk van een aantal factoren. U kunt ervoor kiezen het gehele netwerk ineens aan te leggen, met de bijbehorende investering, of op basis van afroep wanneer een unit of verdieping in gebruik genomen wordt.

Welke factoren zijn van belang

Om te bepalen hoe groot de investering is, is het noodzakelijk om te weten wat er precies gerealiseerd dient te worden en wat daarvoor benodigd is. Het is belangrijk om het volgende te weten:

  • bestaat het pand uit verdiepingen en zo ja, hoeveel?
  • hoeveel units zijn er in het pand en per verdieping?
  • zijn de units modulair of heeft alles een vaste structuur?

Vervolgens zal onderzocht worden welke elementen zoals infrastructuur en hardware benodigd is en kan er een investeringsoverzicht gemaakt worden. Heeft u pand bestaande uit verdiepingen, zou er voor gekozen kunnen worden om per verdieping netwerk te realiseren als er een huurder zich gaat vestigen, om de investering aanvankelijk te beperken.

Om toekomstige huurders snel van internet te voorzien adviseert IP Visie om het volledige pand te voorzien van de juiste netwerkbekabeling en de benodigde hardware te plaatsen. Daardoor kan een nieuwe internetverbinding vaak al binnen enkele dagen worden opgeleverd.

Het multi-tenant netwerk wordt door IP Visie beheerd

IP Visie zal het multi-tenant netwerk beheren. Op deze manier kunnen verbindingen snel worden geleverd, is het altijd inzichtelijk hoeveel vrije capaciteit er beschikbaar is en wordt apparatuur die onder normale omstandigheden kapot gaat, vervangen. Hiervoor wordt een maandelijks bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de te plaatsen apparatuur.