VDSL optimalisatie

VDSL optimalisatie

DLM staat voor Dynamic Line Management en is een techniek die ervoor zorgt dat een VDSL lijn optimaal wordt ingesteld afhankelijk van de omstandigheden. De optimalisatie van een lijn gebeurt op basis van vooraf ingestelde parameters, die betrekking hebben op bandbreedte en stabiliteit van de VDSL verbinding. Met behulp van DLM kan een hogere stabiliteit en een lagere foutmarge worden bereikt op VDSL lijnen.

Dynamic Line Management

De DLM functie analyseert de verbinding na oplevering van de VDSL en zal afhankelijk van de meetwaarden een nieuw profiel instellen. De overgang naar een nieuw profiel zal een kleine onderbreking genereren in de verbinding (over het algemeen enkele minuten afhankelijk per type modem en type access techniek). Dit door DLM gegenereerde profiel aanpassing zal altijd binnen het maintenance window (nachtelijke uren) plaatsvinden. Na ongeveer tien dagen is de lijn ingeregeld en zal deze optimaal presteren. Daarna zal DLM op regelmatige basis controleren of de lijn alsnog geoptimaliseerd moet worden en zonodig aanpassen.

Uitzonderingen hierop zijn de technieken Vectored VDSL, Bonded-VDSL en Bonded Vectored VDSL die technisch geen gebruik maken van de DLM techniek.

Games of TV

Een gebruiker van bijvoorbeeld internet games heeft graag een zo groot mogelijke snelheid, daarom is voor internet toepassingen een hoge bandbreedte van groter belang dan de stabiliteit. Een zekere mate van instabiliteit (in de vorm van errors) is dan acceptabel omdat die door het TCP-protocol opgevangen wordt. We spreken dan van een SC (Standard CRC level) kwaliteitsniveau.

Voor specifieke applicaties zoals IP-TV zijn fouten in de informatiestroom direct zichtbaar voor de gebruiker en zeer storend. Er zijn daarom strenge eisen aan het aantal fouten dat toegestaan is voor een verbinding waarop TV wordt geleverd. Stabiliteit is van groot belang, maar gaat vaak ten koste van bandbreedte. De uitdaging is om bij een minimaal vereiste stabiliteit alsnog een maximale bandbreedte te leveren. We spreken dan van een LC (Low CRC level) kwaliteitsniveau.