+31 76 - 5331331
Begrippenlijst

Begrippenlijst

  • DSL - Digital Subscriber Line; datacommunicatietechniek die gebruikt maakt van een dubbeldraads koperdraadverbinding voor dataverkeer met relatief hoge snelheden.
  • VDSL – Very high bitrate Digital Subscriber Line
  • VDSL2 – VDSL2 is de tweede generatie VDSL waarbij hogere doorvoersnelheden behaald kunnen worden dan bij VDSL.
  • ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
  • ADSL2 - ADSL2 is de tweede generatie ADSL. Met ADSL2 is een grotere doorvoersnelheid van informatie mogelijk dan bij ADSL.
  • DSL Modem – Modem is een samentrekking van de woorden MOdulator en DEModulator. Een modem maakt een informatiesignaal geschikt voor transport over een kanaal.
  • DSL Splitter – Een splitter wordt gebruikt wanneer er meerdere signalen via hetzelfde kanaal worden verstuurd. De splitter scheidt deze signalen zodat de afzonderlijke functies elkaar niet storen