+31 76 - 5331331
Technische begrippen Zakelijk VDSL

Technische begrippen Zakelijk VDSL

Binnen de wereld van Zakelijk VDSL zijn er veel begrippen die voor veel mensen onbekend zijn. Toch zijn het deze begrippen die voor het internet zoals wij het vandaag de dag kennen een cruciale rol spelen. Op deze pagina leggen wij een aantal begrippen uit die veelvuldig voorkomen als het gaat om Zakelijk VDSL en de diensten die daarbij geleverd kunnen worden.


Zoek een term op beginletter:

A

Aderparen

Aderparen zijn twee draden in een netwerkkabel die het mogelijk maken om een signaal over de kabel te transporteren. Een draad binnen een netwerkkabel is voor de "heenweg" van het signaal en de andere voor de "terugweg".

ADSL

ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL is een verbindingstype waarbij een telefoonlijn wordt gebruikt om gegevens over het internet te versturen- en ontvangen.

Attenuation

Attenuation betekent "verzwakking". Deze verzwakking treedt op naarmate de koperdraad waarover signalen worden getransporteerd steeds langer wordt. Hierdoor zijn verbindingen die ver van een telefooncentrale zijn gelegen een stuk trager dan verbindingen die vrijwel direct naast een telefooncentrale zijn gevestigd.

B

Bandbreedte

Bandbreedte is de hoeveelheid informatie die via een netwerkverbinding binnen een bepaalde tijdsperiode (vaak seconden) verstuurd kan worden. Over het algemeen wordt de bandbreedte uitgedrukt in bits per seconde.

C

CPE

CPE staat voor Customer-Premises Equipment en is een ethernet switch dat samen met de glasvezelverbinding de "glasvezel access" vormt. Alle apparatuur die nodig is om diensten zoals internet over de glasvezelverbinding te leveren wordt aan het CPE gekoppeld. Hierdoor vormt de CPE een belangrijk koppelstuk om diensten over een zakelijke glasvezelverbinding aan de klant te kunnen leveren.

D

Datapakket

Datapakketten zijn kleine hoeveelheden informatiegegevens die over het netwerk worden verstuurd. Ieder datapakket doorloopt verschillende fasen waarbij er extra informatie over de opmaak of adressering wordt toegevoegd. Ieder datapakket bevat voldoende informatie om zelfstandig zijn weg over het netwerk te vinden, waardoor het niet nodig is om eerst een daadwerkelijke verbinding op te zetten met de ontvanger.

DLM

DLM staat voor Dynamic Line Management en is een techniek die ervoor zorgt dat een VDSL-lijn optimaal aan de omstandigheden wordt geconfigureerd. Deze optimalisatie gebeurt aan de hand van vooraf ingestelde parameters, die vooral betrekking hebben op de bandbreedte en stabiliteit van de VDSL-verbinding. Doormiddel van DLM wordt de stabiliteit van de VDSL-verbinding verhoogt en de foutmarge verkleint.

DSL

DSL staat voor Digital Subscriber Line en is een verzamelnaam voor onder andere ADSL- en VDSL-verbindingen. Al deze technieken maken gebruik van een koperdraadverbinding. Voor deze verbindingen wordt vaak een telefoonkabel gebruikt die vanaf een wijkcentrale naar de gebruiker wordt getrokken.

F

Firmware

Firmware is de software die in een apparaat is geprogrammeerd. Met firmware worden de mogelijkheden van het apparaat bepaald. Firmware zit in de hardwarecomponenten, zoals een computerprocessor, ingeprogrammeerd en kan meestal niet verwijderd worden. Een update van de firmware is soms wel mogelijk.

G

G. Fast nodes

De netwerkapparaten waarmee het mogelijk is om van G. Fast technologie gebruik te maken.

G. Fast technologie

G. Fast is een protocol voor DSL-verbindingen waarmee het mogelijk is om binnen een bereik dat korter is dan 500 meter zeer hoge internetsnelheden te behalen van 100 Mbit/s tot wel 1 Gbit/s.

I

Internet Service Provider

Een internetprovider is een organisatie die diensten doe leveren via het internet. Internetproviders staan het meest bekend om gebruikers te verbinden met het internet, maar er worden ook vaak internetdiensten van internetproviders afgenomen zoals bijvoorbeeld e-mail.

IS/RA punt

Een IS/RA punt is een noodzakelijk aansluitpunt om een router of modem op aan te sluiten zodat er van een internetverbinding gebruik kan worden gemaakt. IS/RA staat voor Infrastructuur Randapparatuur en vormt de scheidingswand tussen de glasvezelkabel(s) van IP Visie en uw eigen glasvezelapparatuur.

ISDN

ISN staat voor Integrated Services Digital Network en is een vorm van digitale telefonie. Met ISDN is het mogelijk om over dezelfde telefoonlijn meerdere gesprekken en/of datadiensten te voeren. De capaciteit van een lijn wordt met ISDN beter benut omdat de gegevens digitaal over de lijn verstuurd worden.

Sinds september 2019 worden ISDN-verbindingen steeds minder gebruikt en vervangen door Voice over IP (VoIP)

IT-U Vectoring

IT-U is de standaard voor de vectoringtechniek van VDSL-verbindingen. Met vectoring wordt de ruis die zorgt voor een verminderde internetsnelheid tussen de koperen aderparen binnen één kabel gecompenseerd. Hierdoor kan er dus meer snelheid gerealiseerd worden.

L

Low CRC Level

Bij een Low CRC Level wordt er geprobeerd om met de minimaal vereiste stabiliteit alsnog de maximaal beschikbare bandbreedte te leveren. Een Low CRC Level is vooral belangrijk bij applicatie als IP-TV omdat eventuele fouten in de informatiestroom direct zichtbaar zijn en erg storend voor bijvoorbeeld de kijker zijn. Bij dit soort applicaties is stabiliteit van groot belang. Dit gaat echter wel ten koste van de bandbreedte. Met een Low CRC Level wordt er dus geprobeerd om aan de vereiste stabiliteit te voldoen, terwijl de maximale bandbreedte wordt geleverd.

M

Maintenance Window

Een maintenance window is een tijdsperiode waarbinnen onderhoud wordt uitgevoerd aan de netwerkinfrastructuur. Vaak zijn binnen dit window voor bepaalde tijd netwerkdiensten minder goed of niet beschikbaar.

Mbit/s

Mbit, ofwel Megabit, is een eenheid die wordt gebruikt om aan te geven hoe snel gegevens overgedragen kunnen worden van het ene naar het andere apparaat. Het bijbehorende symbool is Mbit/s. Met Mbit per seconde wordt de snelheid in miljoenen (1.000.000) bits (dus geen bytes) per seconde bedoeld.

N

Non linesharing

Het Nederlandse kopernetwerk is aangelegd door een van de grootste internetproviders van Nederland: KPN. KPN heeft toestemming om voor DSL-aanbieders kosten in rekening te brengen voor het gebruik van de koperlijnen van KPN waarover een DSL-verbinding loopt. Deze kosten staan bekend als de Non linesharing toeslag en wordt alleen in rekening gebracht als er over de koperlijnen van KPN geen diensten van KPN meer van KPN worden geleverd.

P

PSTN

PSTN staat voor Public Switched Telephone Network en is het wereldwijde systeem voor de traditionele telefonie dat bestaat uit onder andere analoge telefonie en ISDN.

R

RJ-11

RJ-11 is een specificatie voor insteekpluggen die gebruik maken van dezelfde 6-polige modulaire stekker. Deze stekkers worden voornamelijk gebruikt in analoge telefoonverbindingen zoals een telefoontoestel maar ook bijvoorbeeld in de randapparatuur van computers.

S

SDF pair bonding

Pair bonding is bij VDSL-verbindingen een techniek waarbij twee VDSL2-iljnen worden gecombineerd tot één verbinding. Het is voor internetproviders hierdoor mogelijk om hogere snelheden te leveren over het bestaande kopernetwerk.

Splitter

Een splitter is een soort filter dat wordt gebruikt in DSL-verbindingen om het datasignaal te scheiden van het telefoniesignaal. Zonder een splitter is er de kans dat het datasignaal van de DSL-verbinding door het telefoniesignaal verstoord wordt.

Super vectoring

Super vectoring is de opvolger van de VDSL2-techniek en staat ook wel bekend als Vplus. Super vectoring is vele malen sneller dan VDSL2 en wordt gezien als een nieuw alternatief voor glasvezelverbindingen.

T

TCP-protocol

TCP staat voor Transmission Control Protocol en is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt voor de overdracht van gegevens over netwerkverbindingen over het internet- en computernetwerken. Met TCP wordt de garantie gegeven dat gegevens aankomen bij de ontvanger zoals ze ook verstuurd zijn door de verzender. Eventuele communicatiefouten worden hierbij ook door het TCP-protocol opgevangen.

Triple Play diensten

Triple Play is vooral een marketingterm die veel in de telecombranche wordt gebruikt. Met Triple Play is het mogelijk om de diensten internet, televisie (IP-TV) en telefonie tegelijkertijd over een breedbandverbinding, zoals Zakelijk Glasvezel, te versturen.

V

VDSL2

VDSL2 is de nieuwste standaard voor DSL-verbindingen. VDSL2 is ontworpen om Triple Play diensten (internet, tv en telefonie) te ondersteunen. VDSL2 is de opvolger van VDSL en biedt internetsnelheden tot 200 Mbit/s. Net als VDSL maakt ook VDSL2 gebruik van het bestaande kopernetwerk van KPN.

W

WBA-dienst

WBA staat voor Wholesale Broadband Access en is een open breedbandnetwerk van KPN waarbij het mogelijk is voor andere internetproviders om diensten onder eigen naam via dit netwerk aan te bieden.

Wijkcentrale

Een wijkcentrale is een centrale locatie waarin alle koper en/of glasvezelkabels van alle locaties die op een wijkcentrale zijn aangesloten samenkomen. Vooral bij koperverbindingen wordt de snelheid van de verbinding bepaald door de afstand tussen de wijkcentrale en de aangesloten locatie.