+31 76 - 5331331
Verhuizing

Verhuizing

Wanneer u gaat verhuizen met uw organisatie, is het van groot belang om vooraf de mogelijkheden voor connectiviteit te bekijken. Het is namelijk niet mogelijk om uw bestaande verbinding mee te nemen naar de nieuwe locatie en aan te sluiten. Hiervoor zal onderzocht moeten worden welke infrastructuur beschikbaar is en wat er wel en niet geleverd kan worden.

Straalzender verhuizen kan niet

Het is onmogelijk om een straalzender te verhuizen. dit heeft alles te maken met enerzijds beschikbare infrastructuur (bekabeling van de antenne of mast naar uw patchkast) en een vrije Line of Sight met een mast in de omgeving waarnaar gestraald kan worden. De antenne staat heel specifiek ingesteld zodat er een betrouwbare en stabiele zichtlijn gerealiseerd kan worden, dit moet op een nieuwe locatie opnieuw bekeken worden middels een site survey.

Verhuizen wanneer uw contract verlopen is

Wanneer uw contract verlopen is, kan een verhuizing makkelijk geregeld worden. U kunt dan een nieuwe verbinding aanvragen op het nieuwe adres en de bestaande verbinding kan -tenzij deze wordt overgenomen door een andere organisatie- met één maand opzegtermijn worden opgeheven of op het moment dat u de nieuwe verbinding in gebruik heeft genomen. U kunt bij een verhuizing uw IP-adressen behouden, mits u bij IP Visie een nieuwe verbinding afneemt.

Verhuizen wanneer uw contract niet verlopen is

Wanneer uw contract niet verlopen is zal voor de huidige verbinding in beginsel een zogenaamde afkoopsom worden berekend. De afkoopsom die berekent wordt, is afhankelijk van hoelang uw contract nog loopt. De kosten hiervoor kan door IP Visie meegenomen worden in het onderzoek naar mogelijkheden op uw nieuwe locatie. Naast het 'afkopen' van het contract zijn er nog enkele andere opties:


Contract laten doorlopen

U kunt het contract ongewijzigd laten doorlopen tot einde contractdatum. U ontvangt dan de maandelijkse factuur. U kunt per einddatum het contract laten ontbinden.

Contract overname

Het is op welk gewenst moment mogelijk om uw contract over te laten nemen door een nieuwe huurder of pandeigenaar. Ook wanneer u gaat verhuizen of reeds verhuisd bent. Dit heeft voordelen voor u en de nieuwe eindgebruiker. U heeft geen verplichtingen meer ten aanzien van het contract en de nieuwe gebruiker heeft geen eenmalige investeringskosten en kan direct aan de slag.

De RFS-datum (Ready for Service datum) is leidend om te bepalen wanneer uw contract is gestart. Dit is de effectieve datum dat uw verbinding werkend opgeleverd is.

Vraag een nieuwe verbinding op tijd aan

Het advies is om altijd ruim op tijd de mogelijkheden voor een nieuwe te onderzoeken. Het leveren van een nieuwe verbinding, op basis van glasvezel of een straalzender neemt al gauw 3 tot 5 maanden in beslag vanaf het moment dat u de opdracht heeft geaccordeerd.