Oplevering straalzender

Oplevering straalzender

Voor de oplevering van een straalzender maken wij gebruik van een installatiepartner om alle apparatuur op uw dak te plaatsen. Zij zorgen er voor dat het straalpad wordt geactiveerd richting ons core netwerk.

De daadwerkelijke oplevering bestaat uit vier onderdelen:

  • het plaatsen van de antenne
  • aanbrengen van netwerkbekabeling
  • activeren van diensten

De antenne wordt geplaatst

Tijdens de Site Survey is reeds bekeken of met behulp van een antenne bij u op het dak een Line of Sight mogelijk is naar de dichtstbijzijnde Alticom toren en zal de aannemer een antenne met een opzetmast van maximaal 5 meter hoog bij u op het dak plaatsen. Voor een dakopstelling met antenne tot 5 meter hoog is geen omgevingsvergunning vereist.

Bekabelingswerkzaamheden

De bekabelingswerkzaamheden omhelzen het aanleggen van bekabeling tussen de apparatuur in uw patchkast en de antenne. Het is noodzakelijk dat er een dakdoorvoer aanwezig is.

Activeren van diensten

Nadat alle fysieke werkzaamheden zijn afgerond en de straalverbinding tot stand is gebracht kunnen de door u gekozen diensten geactiveerd worden.