Oplevering straalzender

Oplevering straalzender

IP Visie maakt gebruik van een installatiepartner om alle apparatuur op uw dak of antennemast te plaatsen. Zij zijn degene die er voor zorgen dat het straalpad wordt geactiveerd richting ons core netwerk.

De daadwerkelijke oplevering bestaat uit vier onderdelen:

  • installeren van apparatuur (binnen en buiten
  • aanbrengen van netwerkbekabeling
  • het plaatsen van de antenne of mast (buiten)
  • activeren van diensten

Installatie van apparatuur

Op de dag van de daadwerkelijke installatie start de aannemer met de installatie van de apparatuur in uw serverruimte. In uw 19 inch patchkast wordt de straal access (het fysieke toegangspunt tot het netwerk) geïnstalleerd.

Bekabelingswerkzaamheden

De bekabelingswerkzaamheden betreft het aanleggen van bekabeling tussen de geplaatste apparatuur naar de antenne. Dit gebeurt middels een kabel die vanaf de apparatuur door een dakdoorvoer naar buiten wordt gebracht. Wanneer er (nog) geen dakdoorvoer beschikbaar is, zal de aannemer deze na akkoord van de gebouweigenaar aangebracht.

De antenne of mast wordt geplaatst

Tijdens de Site Survey is reeds bekeken of het met antenne bij u op het dak een Line of Sight mogelijk is. In het geval dit mogelijk is, zal de aannemer een antenne met een opzetmast van maximaal 5 meter hoog bij u op het dak plaatsen. Wanneer dit niet afdoende is en een zichtlijn kan gerealiseerd worden met een mast, die naast uw pand geplaatst wordt, zal deze geplaatst worden. De maximale hoogte hiervan is 30 meter. Het is niet mogelijk om in deze vrijstaande mast zelf apparatuur te hangen. Voor een dakopstelling met antenne tot 5 meter hoog is geen omgevingsvergunning vereist.

Activeren van diensten

Nadat alle fysieke werkzaamheden zijn afgerond en de straalverbinding tot stand is gebracht kunnen de door u gekozen diensten geactiveerd worden. Wanneer diensten als Zakelijk InternetHosted TelefonieE-VPN of IP-VPN zijn geactiveerd kunt u het geheel in gebruik nemen.