+31 76 - 5331331
Oplevering

Oplevering

Nadat de Site Survey heeft plaatsgevonden en uitwijst dat een Line of Sigh mogelijk is, kan de straalzender bij u worden geplaatst. De werkzaamheden worden door de aannemer ingepland en zal afspraken met u maken voor de werkzaamheden bij u op locatie. De daadwerkelijke oplevering bestaat uit vier onderdelen:

  • installeren van apparatuur (binnen)
  • aanbrengen van netwerkbebeling
  • het plaatsen van de antenne of mast
  • activeren van diensten

Binnen wordt de apparatuur geïnstalleerd

Op de dag van de daadwerkelijke installatie start de aannemer met de installatie van de apparatuur in uw serverruimte. In uw 19 inch patchkast wordt de straal access (het fysieke toegangspunt tot het netwerk) geïnstalleerd. De serverruimte moet voorzien van stroomvoorziening. Na installatie van de apparatuur zal de aannemer de bekabeling verzorgen.

Bekabelingswerkzaamheden

De bekabelingswerkzaamheden betreft het aanleggen van bekabeling tussen de geplaatste apparatuur naar de antenne. Dit gebeurt middels een kabel die vanaf de apparatuur door een dakdoorvoer naar buiten wordt gebracht. Wanneer er (nog) geen dakdoorvoer beschikbaar is, zal de aannemer deze na akkoord van de gebouweigenaar aangebracht.

De antenne of mast wordt geplaatst

Tijdens de Site Survey is reeds bekeken of het met antenne bij u op het dak een Line of Sight mogelijk is. In het geval dit mogelijk is, zal de aannemer een antenne met een opzetmast van maximaal 5 meter hoog bij u op het dak plaatsen. Wanneer dit niet afdoende is en een zichtlijn kan gerealiseerd worden met een mast, die naast uw pand geplaatst wordt, zal deze geplaatst worden. De maximale hoogte hiervan is 30 meter. Het is niet mogelijk om in deze vrijstaande mast zelf apparatuur in te hangen.

Activeren van diensten

Nadat de afnemer de werkzaamheden als afgerond heeft verklaard, is het mogelijk om de door u gekozen diensten te activeren. U kunt niet alleen gebruik maken van diensten zoals Zakelijk Internet en Hosted Telefonie, maar ook van diensten om uw locatie te koppelen in een netwerk middels E-VPN if IP-VPN.