+31 76 - 5331331
Levertijd

Levertijd

De gemiddelde levertijd van een straalzender bedraagt 8 tot 12 weken. Dit heeft alles te maken met de technische compexiteit van de oplossing en afhankelijkheid van derden in het leverproces. Pas na een site survey kan een verwachte plan-leverdatum worden bepaald.

Geen garanties op levertijd

Op de levertijd worden door IP Visie geen garanties gegeven, omdat de levertijd van een aantal zaken afhankelijk is. Diverse factoren hebben invloed over welk proces voor levering gevolgd moet worden en de uiteindelijke levertijd van de verbinding. De gemiddelde levertijd ligt op 8 tot 12 weken, en kan in diverse situaties zowel naar beneden als naar boven afwijken.

Levertijd versnellende factoren

De onderstaande factoren zorgen ervoor dat de levertijd niet nadelig wordt beïnvloedt:


Hoogte van het gebouw

De hoogte van het gebouw speelt een belangrijke rol. Om een goede Line of Sight te krijgen is er hoogte nodig, zonder dat er tussen de antennt die op uw dak geplaatst zal worden en de locatie waarnaar gestraald wordt, blokkerende elementen aanwezig zijn. Een Line of Sight kan geblokkeerd worden door hoge bomen, gebouwen of met regelmaat langsvarende schepen.


Serverruimte gereed

Na de site-survey kan een voorlopige plandatum worden gecommuniceerd wanneer de straalzender opgeleverd kan worden. Nadat de antenne op uw dak -of naast uw pand- geplaatst is, zijn er nog enkele werkzaamheden zoals het aanbrengen van de bakebling vanaf de antenne tot in uw serverruimte.

De apparatuur wordt in uw serverruimte opgeleverd, mits de ruimte hiervoor geschikt is. U dient rekening te houden met stroomvoorziening en een 19" patchkast waar de apparatuur in opgeleverd kan worden.

Levertijd vertragende factoren

De onderstaande factoren hebben een nadelige invloed op de levertijd:


Onvoldoende hoogte van het gebouw

Wanneer het gebouw onvoldoende hoog is om met een 'standaard' antenne een Line of Sight te realiseren, is er nog een optie dat deze wel met een separate mast naast het gebouw, een zichtlijn gerealiseerd kan worden. Wanneer dit het geval is zijn er bouwvergunningen van de gemeente nodig om dit te mogen plaatsen.


Bouwvergunningen

Het aanvragen van bouwvergunningen is vaak een langdurig proces omdat een gemeente hier akkoord voor moet geven. Het verschilt per gemeente hoe lang dit duurt, maar hierbij dient rekening gehouden te worden met minimaal 4 tot 6 weken extra levertijd. Bouwvergunningen zijn alleen nodig wanneer mastconstructies geplaatst worden die meer dan 5 meter boven de dakrand uitsteken.

Voor het plaatsten van een mast náást het pand is naast een vergunning, ook akkoord nodig van de eindgebruiker en de grondeigenaar. Eventuele meerkosten voor het plaatsen van een mast worden gecommuniceerd nog vóórdat deze geplaatst zal worden. 

Geen Line of Sight mogelijk

Wanneer het niet mogelijk is om een Line of Sight te krijgen en u wilt toch gebruik maken van een betrouwbare verbinding, blijft Zakelijk Glasvezel over als alternatief. Om te bepalen of Zakelijk Glasvezel te leveren is bij u op locatie is het noodzakelijk om een postcodecheck uit te voeren. De postcodecheck geeft in 99,9% van de controles direct uitsluitsel of een aansluiting mogelijk is en tegen welke tarieven.