Wie betaalt de kosten voor een site survey?

Wie betaalt de kosten voor een site survey?

Om te bepalen of een straalzender geleverd kan worden is het noodzakelijk om een site survey uit te laten voeren. Zonder een site survey is het onmogelijk om met zekerheid vast te stellen of een betrouwbare verbinding kan worden opgebouwd.

Kosten voor de Site Survey

Alvorens een site survey zal plaatsvinden sluit u een contract over de kosten voor de straalzender. Dit contract geeft zowel de eenmalige tarieven weer, voor het leveren van de verbinding, en de maandelijkse tarieven van uw abonnement. U sluit dit contract altijd onder voorbehoud dat de verbinding ook geleverd kan worden. De kosten voor de Site Survey komen niet in alle gevallen voor uw rekening.

Site Survey wijst uit dat de verbinding kan worden geleverd

Indien de site survey aantoont dat er een Line of Sight is (en de verbinding kan geleverd worden) dan wordt de opdracht geleverd conform het gesloten contract. De kosten voor de site survey komen dan voor u te vervallen. De kosten die aan de site survey gekoppeld zijn, worden vooraf duidelijk aan u gecommuniceerd.

Site Survey wijst uit dat de verbinding niet kan worden geleverd

Wanneer de Site Survey aangeeft dat de straalverbinding niet kan worden geleverd, komen de kosten voor de site survey voor onze rekening. U hoeft deze in dat geval niet te betalen en het contract wordt kosteloos ontbonden.

Wanneer betaalt u de kosten voor de Site Survey wél?

In het geval dat de Site Survey aangeeft dat de verbinding zonder problemen geleverd kan worden, en u ziet desondanks toch af van de levering komen de kosten voor de Site Survey voor uw rekening.

Houdt u er rekening mee, dat wanneer u de opdracht annuleert, ondanks dat de levering plaats kan vinden, dit gezien wordt als een vroegtijdige beëindiging van het contract. Het kan zijn dat er meer kosten in rekening worden gebracht, naast de Site Survey.