Wat zijn de eisen voor het plaatsen van een mast?

Wat zijn de eisen voor het plaatsen van een mast?

Het is niet in alle denkbare situaties mogelijk om een mast te plaatsen, als met een antenne niet de benodigde hoogte gerealiseerd kan worden voor een zichtlijn. Het plaatsen van een mast kan enkel gebeuren onder strikte voorwaarden.

Eisen voor het plaatsen van een mast

Voor het plaatsen van een mast gelden de onderstaande criteria:

  • Er moet een zichtlijn mogelijk zijn, met een maximale hoogte van 30 meter
  • Er dient een geschikte plek te zijn naast het gebouw, waar de mast mag komen
  • De eindgebruiker en grondeigenaar dienen akkoord te gaan met het plaatsen van een mast
  • Vanaf de plek waar de mast staat, dient er mogelijkheid te zijn bekabeling aan te leggen naar de apparatuur die inpandig wordt geplaatst.
  • De onderliggende bodem dient aan eisen te voldoen, om te zorgen dat de mast voldoende stabiel staat.

Voor het laatste punt geldt dat een bodemonderzoek uitgevoerd zal worden om te bepalen of de bodem aan de minimale eisen voldoet.