Wat is een Line of Sight?

Wat is een Line of Sight?

Om een straalzender te kunnen realiseren is een Line of Sight van essentieel belang. Zonder de beschikbaarheid van een Line of Sight is het niet mogelijk om een straalverbinding te realiseren. Maar wat is een Line of Sight en hoe wordt deze bepaald?

Zonder Line of Sight geen straalverbinding

Stelt u zich eens voor: u bent gevestigd in hartje Amsterdam en omgeven door gebouwen. De gemeente geeft geen goedkeuring voor graafwerkzaamheden voor een zakelijke glasvezelverbinding. U bent dan voor een betrouwbare verbinding met hoge bandbreedte aangewezen op een straalzender. De enige eis hiervoor is dat er een Line of Sight is naar de dichtsbijzijnde mast, bijvoorbeeld de TV toren op Barbara Strozzilaan 251 in Amsterdam. 

Deze zichtlijn dient vrij te zijn en mag niet belemmert worden door hoge gebouwen of bomen. Kunnen de twee antennes elkaar toch niet zien, dan moet men de hoogte in voor zover mogelijk om deze zichtlijn te realiseren. Helaas is het geen gegeven dat dit ook altijd en overal mag. De kans bestaat in zo'm situatie dat een straalzender niet leverbaar is. Kortom: zonder zichtlijn kan er niks begonnen worden.

Wat kan een Line of Sight belemmeren?

Er zijn diverse factoren die een zichtlijn kunnen beperken. De een is makkelijker te overbruggen dan de ander. Hierbij speelt altijd de ruimte om te investeren een rol, maar ook of de betreffende gemeente toestaat dat men de hoogte in gaat als dit nodig is en de technische haalbaarheid.

  • Bij water kunnen vaartuigen een belemmering zijn wanneer deze (vaak) door de zichtlijn varen. Er is dan geen betrouwbare zichtlijn mogelijk en moet men om een straalverbinding te realiseren van een andere kant komen.
  • Hoge gebouwen of hoge bomen zijn een belemmering die vooral in grote steden spelen. Dit betekent niet dat een straalzender onmogelijk is, maar men zal met een mast de hoogte in moeten wat kan zorgen voor een hoge investering.