Waar moet de serverruimte aan voldoen voor het leveren van een Straalzender?

Waar moet de serverruimte aan voldoen voor het leveren van een Straalzender?

Om te zorgen dat de straalzender goed blijft functioneren is het noodzakelijk dat de ruimte, waar de apparatuur komt te staan, voldoet aan een aantal eisen. Deze eisen hebben betrekking op het klimaat en voorzieningen.

Eisen aan de patchruimte

De patchruimte (serverruimte) dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • 19" patchkast dient aanwezig te zijn;
  • stroomvoorziening 230V (minimaal 1) dient beschikbaar te zijn;
  • de stroomvoorziening dient geaard te zijn.

De volgende eisen worden gesteld aan het klimaat van de ruimte:

  • de ruimte dient stofvrij te zijn;
  • de ruimte dient droog te zijn;
  • temperatuur ligt tussen de minimaal 5 en maximaal 30 graden Celsius.