Is het altijd nodig om een site survey uit te voeren?

Is het altijd nodig om een site survey uit te voeren?

Om te bepalen of een straalzender geleverd kan worden wordt altijd bureau-onderzoek uitgevoerd. Toch zal altijd, om te bepalen of een line of sight mogelijk is, een Site Survey moeten plaatsvinden. De site survey wordt na akkoord door de aannemer met u ingepland.

Zonder Line of Sight geen straal mogelijk

Om een straalzender te leveren is het noodzakelijk om een antenne bij u op locatie te plaatsen. Deze antenne communiceert middels radio-signalen door de lucht naar een antenne van het netwerk van de betreffende carrier (lees: netwerkbeheerder). Tussen deze twee punten mogen geen obstakels zijn zoals hoge gebouwen of bomen die een direct zich tussen de twee eindpunten kan verstoren. Als er geen obstakels zijn, dan is er een Line of Sight en kan een straalzender worden geleverd.

Bepalen van Line of Sight soms complex

Het bepalen van een Line of Sight kan in sommige situaties complex zijn. Voor een betrouwbare LOS speelt niet alleen mee dat er geen obstakels mogen zijn, maar ook de afstand tot het punt waarnaar gestraald moet worden. Indien het pad niet al te lang is, kan worden volstaan met een visuele test met verrekijker. Voor grotere afstanden wordt vaak gebruik gemaakt van lampen, om naar elkaar te seinen.

Bij slechte weersomstandigheden (mist, neerslag...) kan het zijn dat er geen Line of Sight vastgesteld kan worden. In dat geval dient er gewacht te worden op betere weersomstandigheden.