+31 76 - 5331331
Contract Straalzender

Contract Straalzender

Wanneer u een straalzender afneemt bij IP Visie, sluit u hiervoor een contract. Dit contract kunt u afsluiten voor een korte periode (vanaf 3 maanden) of voor een langere duur (bijvoorbeeld 1-jaar of 3- jaar). In de meeste gevallen beschikt u over een Straal access en een dienst internet, deze hebben vaak dezelfde begin- en einddatum.

Straalzender aanvragen

Bij het aanvragen van een straalzender komen een aantal belangrijke zaken kijken die van belang is. U zult moeten bepalen welke bandbreedte (internetsnelheid) gewenst is, hoeveel IP-adressen u nodig heeft en of u gebruik wil maken van een Managed Router, Managed Firewall of dat u dit zelf verzorgt. Een belangrijk aspect náást alle zaken omtrent de verbinding zelf is de duur van uw contract. Dit heeft invloed op zowel de éénmalige als maandelijkse tarieven. Voor het aanvragen van een straalzender kunt u contact opnemen met onze consultant.

Uw contract verlengen

Beschikt u reeds over een contract bij IP Visie? Dan is het mogelijk om deze na einde contractdatum te verlengen. Een verlenging adviseren wij enkel wanneer dit voordeel biedt. Bijvoorbeelde lagere maandtarieven of méér bandbreedte voor hetzelfde geld. Wilt u na het verstrijken van uw contract upgraden, gaat dit vaak samen met een verlenging, zodat u gebruik kan maken van de op dat moment geldende tarieven. Contracten die 3 jaar geleden of eerder zijn afgesloten, zijn vrijwel altijd interessant om te herzien.

Ik neem meerdere diensten af, wat betekent dit?

Op het moment dat u meer dan één dienst afneemt op de straal access kan het zijn dat niet alle diensten dezelfde einddatum hebben. Dit is het geval wanneer u na activatie van de eerste dienst, op een later tijdstip een tweede internetdienst hebt aangevraagd. Een ander voorbeeld is wanneer u later bent gestart met het bellen over internet (Voice over IP). Heeft u vragen over de duur of einddatum van uw contract? Neem dan contact op met één van onze consultants.

Uw contract beëindigen

U kunt uw contract op elk gewenst moment beëindigen. Houdt hierbij rekening met de begindatum van uw contract en de looptijd waarvoor gekozen is. De begindatum van uw contract is de dag waarop uw diensten werkend zijn opgeleverd door IP Visie. U kunt met inachtneming van één maand opzegtermijn het contract beëindigen door een e-mail te sturen aan IP Visie met daarin het verzoek tot opheffen en het aansluitadres van de verbinding.

Het beëindigen van uw contract zonder dat de looptijd verstreken is, of het annuleren van uw opdracht wordt gezien als een vroegtijdige beëindiging. Hiervoor wordt een som berekent die bij u in rekening wordt gebracht. Deze bedragen worden altijd open en transparant met u gecommuniceerd alvorens diensten worden opgeheven.