Aanvragen straalzender

Aanvragen straalzender

Het aanvraagproces van een straalverbinding bestaat uit een aantal stappen. Om dit proces te doorlopen zijn een aantal gegevens van u nodig.

Hoe ziet het aanvraagproces eruit?

Stap 1: Bepalen van de exacte aansluitlocatie

Het is belangrijk om de exacte aansluitlocatie in beeld te hebben. Bent u gevestigd in één pand met één huisnummer zonder toevoegingen zal het vaststellen hiervan vaak makkelijk zijn. Bent u gevestigd op een locatie waarbij u te maken heeft met een huisnummertoevoeging kan het vaak lastiger zijn, zeker wanneer u een andere huisnummer gebruikt dan bekend is in het kadaster.

Stap 2: Bureau onderzoek naar mogelijkheden voor Line-of-Sight

Nadat het exacte aansluitadres is vastgesteld, zullen wij nagaan of een Line-of-Sight mogelijk is bij u op locatie. Deze Line-of-Sight, ook wel zichtlijn genoemd, moet betrouwbaar zijn en niet belemmerd worden door bomen, hoge gebouwen of andere zaken. Wanneer dit niet vast te stellen is, zal er op locatie een Site Survey plaatsvinden.

Stap 3: U ontvangt van ons een overeenkomst

Wanneer uit bureauonderzoek blijkt dat er een zichtlijn mogelijk is, zult u van ons een overeenkomst ontvangen voor het leveren van een straalverbinding. Bij een akkoord, zal er een site survey bij u op locatie plaatsvinden om te bepalen of de straalverbinding technisch gezien geleverd kan worden.

Wanneer blijkt dat de straalzender zonder problemen geleverd kan worden, wordt de verbinding opgeleverd conform de overeenkomst. Indien er geen Line of Sight is kan de straalzender niet geleverd worden en wordt de overeenkomst ontbonden.

Stap 4: Werkzaamheden worden ingepland

Nadat de site survey aangetoond heeft dat de straalverbinding geleverd kan worden, zal de benodigde infrastructuur en diensten worden besteld.