+31 76 - 5331331
Aanvragen

Aanvragen

Het aanvraagproces van een straalverbinding bestaat uit een aantal stappen. Om dit proces te doorlopen zijn een aantal gegevens van u nodig. Wanneer deze zaken bekend zijn en u gaat akkoord wordt de straalverbinding voor u aangevraagd.

Hoe ziet het aanvraagproces eruit?

Om tot bestelling van de benodigde infrastructuur en diensten over te gaan is het nodig om een aantal stappen te doorlopen. De stappen lopen we samen met u door. Hieronder vindt u per stap een toelichting.


Stap 1: Bepalen van de exacte aansluitlocatie

Het is belangrijk om de exacte aansluitlocatie in beeld te hebben. Bent u gevestigd in één pand met één huisnummer zonder toevoegingen zal het vaststellen hiervan vaak makkelijk zijn. Bent u gevestigd op een locatie waarbij u te maken heeft met een huisnummertoevoeging kan het vaak lastiger zijn, zeker wanneer u een andere huisnummer gebruikt dan bekend is in het kadaster. Het is belangrijk om te zorgen dat het adres 100|% klopt, om een foutieve levering te voorkomen.

 

Stap 2: Bureau onderzoek naar mogelijkheden voor Line-of-Sight

Nadat het exacte aansluitadres is vastgesteld, zullen wij nagaan of een Line-of-Sight mogelijk is bij u op locatie. Deze Line-of-Sight, ook wel zichtlijn genoemd, moet betrouwbaar zijn en niet belemmerd worden door bomen, vaartuigen,  hoge gebouwen of andere zaken. Wanneer dit niet vast te stellen is, zal er op locatie een Site Survey plaatsvinden.

 

Stap 3: U ontvangt van ons een overeenkomst/aanbod

Wanneer het bureauonderzoek niet voldoende bewezen heeft dat een zichtlijn mogelijk is, zal u van ons een aanbod ontvangen voor het leveren van een straalverbinding. Geeft u akkoord, zal er eerst een site survey bij u op locatie plaatsvinden, om te bepalen of de straalverbinding technisch gezien geleverd kan worden.

U ontvangt dit aanbod omdat het site survey enkele resultaten kan hebben. Het resultaat kan zijn dat de straalzender zonder problemen geleverd kan worden. De verbinding wordt dan opgeleverd conform de overeenkomst Een ander resultaat kan zijn dat de straalzender niet geleverd kan worden, de overeenkomst komt dan volledig te vervallen.

 

Stap 4: Werkzaamheden worden ingepland

Nadat de site survey aangetoond heeft dat de straalverbinding geleverd kan worden, zal de benodigde infrastructuur en diensten worden besteld. U wordt door de afdeling planning van IP Visie op de hoogte gehouden van de planning en voortgang. 

Vereiste gegevens voor het aanvragen van de straalzender

voor het aanvragen van een straalzender zijn een aantal essentiële gegevens benodigd. De gegevens die onze consultant met u zal bespreken zijn tenminte de onderstaande:

Bedrijfsgegevens

  • Bedrijfsnaam en KVK nummer
  • Contactpersoon + contactgegevens

Over de straalverbinding

  • Exacte aansluitlocatie
  • Gewenste diensten
  • Gewenst aantal IP-adressen ingeval van Internet
  • Keuze voor randapparatuur