+31 76 - 5331331
Implementatie

Implementatie

Nadat u opdracht heeft gegeven tot het aanvragen van de SIP Trunk, zal deze worden aangevraagd. Om de daadwerkelijke implementatie plaats te laten vinden zal -afhankelijk van de situatie- een planning worden gemaakt of de technische specificaties worden aan u toegestuurd.

Hosted Telefonie wordt geleverd door IP Visie

Heeft u ervoor gekozen om Hosted Telefonie te laten leveren door IP Visie? Dan verzorgt IP Visie de implementatie van de SIP Trunk. De SIP trunk wordt in dat geval direct gekoppeld aan de telefooncentrale met de nodige configuratie, zodat het geheel makkelijk geïmplementeerd kan worden op de dag van installatie.

U of een derde verzorgt de telefonie

Heeft u gekozen voor enkel een SIP Trunk, dan ontvangt u na de aanvraag de technische specificatie van de trunk. U kunt aan de hand van deze gegevens zelf de SIP Trunk (laten) configureren op de telefooncentrale. Komt u er onverhoopt niet uit, dan is het altijd mogelijk dat een engineer van IP Visie de configuratie verzorgt.