+31 76 - 5331331
Contract

Contract

U sluit voor een SIP Trunk altijd een contract af met IP Visie. Dit contract start aanvankelijk met een vastgestelde duur van 1- of 3-jaar. Na afloop van de initiële contractduur wordt het contract steeds met één maand verlengd. U kunt ervoor kiezen de SIP Trunk te beëindigen of te laten doorlopen zodat telefonieverkeer blijft doorgaan zoals u gewend bent.

Contract aanvragen

Het aanvragen van een contract kunt u doen door contact op te nemen met een consultant van IP Visie. Voor het aanvragen van een SIP Trunk is het belangrijk om te weten hoe u deze wilt gaan gebruiken. Beschikt u zelf over een telefooncentrale, kiest u voor Hosted Telefonie van IP Visie of wordt de telefooncentrale door een derde verzorgd.

SIP Trunk verhuizen

De SIP Trunk is niet onlosmakelijk verbonden met een locatie. Om die reden is het mogelijk de SIP Trunk mee te nemen wanneer u gaat verhuizen. Houdt u hierbij wel rekening met telefoonnummers die gekoppeld zijn aan een woonplaats zoals 010- voor Rotterdam en 020- voor Amsterdam. U kunt deze niet in alle gevallen behouden.

Uw contract beëindigen

U kunt het contract voor de SIP Trunk beëindigen door dit schriftelijk te melden. IP Visie adviseert u eerst om de gekoppelde telefoonnummers te verhuizen, indien u deze wilt behouden. Uw nieuwe service provider kan dit verzorgen door het een porteerverzoek aan te vragen.