Voordelen SD-WAN

Voordelen SD-WAN

SD-WAN kent diverse voordelen ten opzichte van het traditionele WAN op basis van MPLS. Vaak wordt vooral naar het kostenaspect van SD-WAN gekeken, maar SD-WAN kent nog andere voordelen zoals flexibiliteit, betere beveiliging en meer inzicht in uw netwerk.

Een SD-WAN is veerkrachtiger

Tegenwoordig dienen (online)diensten een continue beschikbaarheid kennen. Daarom is het belangrijk dat de netwerken van vandaag veerkrachtig zijn. Met een veerkrachtig netwerk wordt downtime voorkomen, waardoor verloren inkomsten worden bespaard en de reputatie van een organisatie in stand wordt gehouden.

Traditionele WAN-netwerken beschikken meestal over slechts één verbinding tussen twee locaties. Hierdoor zijn er meerdere Single Point of Failures aanwezig, omdat deze locaties niet meer met elkaar kunnen communiceren, zodra er problemen op de verbinding optreden. Met een SD-WAN is het mogelijk om tussen twee locaties meerdere verbindingen van verschillende Internet Service Providers te gebruiken. Bovendien wordt bij een onderbreking van een verbinding automatisch overgeschakeld naar verbindingen die wel functioneren middels real-time detectie. Dankzij deze techniek zorgt een SD-WAN ervoor dat verbindingen tussen twee locaties in de meeste gevallen in stand kunnen worden gehouden en applicaties- en data beschikbaar blijven.

Meer veiligheid

Een van de grootste voordelen van een SD-WAN is veiligheid. Digitale veiligheid speelt steeds meer een rol in de wereld van vandaag en bedrijven geven dan logischerwijs ook voorkeur aan netwerkarchitecturen die beveiliging en bedrijfsbeleid doen integreren.

Ten opzichte van WAN-netwerken die werken op basis van MPLS beschikt een SD-WAN over end-to-end encryptie over het gehele netwerk, inclusief het internet. Hiermee is een SD-WAN uitermate geschikt om gevoelige gegevens, zoals betaalgegevens, veilig over het WAN te transporteren.

Alle netwerkapparaten kunnen dankzij slimme encryptiesleuteluitwisseling volledig geauthentiseerd en geverifieerd worden. Hierdoor kunnen apparaten op een veilige en betrouwbare manier toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden.

Verminderde complexiteit

Met een SD-WAN is het in tegenstelling tot het traditionele WAN niet langer noodzakelijk om per individuele WAN-verbinding wijzigingen aan te brengen of verbindingen toe te voegen. Een belangrijk voordeel van een SD-WAN is dan ook een versimpeling van het beheer. Een SD-WAN kan via één centrale beheerportal beheerd worden.

Beheerfuncties die met een SD-WAN uitgevoerd kunnen worden zijn onder andere het (automatisch) selecteren van de te gebruiken netwerkpaden en de mogelijkheid om configuratiewijzigingen op ieder apparaat direct uit te voeren.

Een meer geavanceerdere functionaliteit hiervan is om alle (netwerk)apparaten, zowel fysiek als virtueel, centraal te configureren op basis van behoeften van applicaties in plaats van op de onderliggende hardware. Met deze centrale beheermogelijkheid wordt de complexiteit van de WAN-omgeving verminderd.

Bandbreedte op maat voor iedere applicatie

Een SD-WAN ondersteunt Quality of Service doormiddel van Application Level Awareness. Voor iedere applicatie kan de meest geschikte verbinding worden gekozen. Daarnaast kunnen kritische applicaties voorrang krijgen, ten opzichte van minder kritische applicaties. Een SD-WAN kan dit zelfs op een geavanceerde manier uitvoeren door:

  • Een applicatie die veel bandbreedte vereist over te schakelen naar een nieuwe verbinding indien er op de huidige verbinding onvoldoende bandbreedte beschikbaar is

  • Een applicatie over verschillende netwerkpaden versturen om zo de prestaties te verbeteren

De juiste bandbreedte kan per applicatie ingesteld worden. Hiermee kan gewaarborgd worden dat applicaties altijd goed blijven presteren. Daarnaast zorgt de veerkrachtigheid van SD-WAN ervoor dat applicaties beschikken over een betrouwbare beschikbaarheid.

Meer en beter inzicht in uw netwerk

Een SD-WAN voert continu metingen uit om de prestaties van al uw netwerkverbindingen in kaart te brengen. Hierdoor kan veel gemakkelijker in de gaten worden gehouden hoe de verbinding presteert, maar ook of het Service Level Agreement wordt behaald. Bovendien kan in een oogopslag worden bekeken welke applicaties de meeste bandbreedte vergen. Hierdoor is het mogelijk om zorgvuldig te bepalen welke applicaties juist meer of minder bandbreedte nodig hebben.