Verandert BFD de netwerkroute zodra er een communicatiefout is opgetreden?

Verandert BFD de netwerkroute zodra er een communicatiefout is opgetreden?

Het BFD-protocol is niet verantwoordelijk om een nieuwe netwerkroute te selecteren wanneer er een communicatiefout is opgetreden. BFD controleert alleen met behulp van BFD-controlepakketjes of er geen communicatiefout op de verbinding is opgetreden. Zodra het BFD-protocol een bepaalde tijd geen controlepakketjes meer ontvangt, dan gaat het uit van een fout op de verbinding en rapporteert dit aan het routeringsprotocol dat op de router actief is. Het routeringsprotocol is en blijft vervolgens verantwoordelijk om de verbinding te verbreken en een alternatieve route te selecteren om verkeer overheen te transporteren. BFD zorgt er alleen voor dat dit proces sneller in gang gezet wordt, zodat er minder verkeer verloren gaat.