Moet mijn back-up verbinding ook glasvezel zijn?

Moet mijn back-up verbinding ook glasvezel zijn?

Het realiseren van een redundante verbinding kan op verschillende manieren. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de gekozen back-up lijn gelijk is aan de infrastructuur van de primaire verbinding.

Back-up lijn mag afwijken van primaire verbinding

Om de beschikbaarheid van de verbinding en de bereikbaarheid van uw organisatie te verhogen kunt u ervoor kiezen uw connectiviteit redundant uit te voeren. Hierbij mag de primaire verbinding verlopen via het glasvezelnetwerk en de secundaire verbinding bijvoorbeeld op basis van DSL, 4G, Ethernet over Koper of een straalzender

Moet de snelheid van de back-up lijn gelijk zijn aan de primaire lijn?

Uw secondaire verbinding kan qua snelheid afwijken van de primaire verbinding. U kunt ervoor gekozen hebben om uw back-up te verzorgen middels een Ethernet over Koper verbinding, terwijl de primaire verbinding gerealiseerd is op basis van glasvezel. Het is in zo'n situatie onmogelijk om de bandbreedte gelijk te houden, omdat op Ethernet over Koper snelheden tot maximaal 20 Mbit/s te behalen zijn, terwijl de snelheden over glasvezel vele malen hoger zijn.

De keuze voor de infrastructuur van de back-up verbinding wordt om die reden altijd bepaald op basis van de benodigde bandbreedte, wanneer uw primaire verbinding verstoord raakt.