Dual Homed en Multi-Homed

Dual Homed en Multi-Homed

Enkele veel gebruikte termen voor redundante internetverbindingen zijn Single Homed, Dual Homed en Multi-Homed. Dit zijn verschillende topologieën waarin beschreven wordt hoe een klant via BGP verbonden is met één of meer ISP's.

Single Homed

In het Single Homed ontwerp heeft u een enkele verbinding met een ISP. In dit geval is geen BGP nodig, omdat de standaard statische route verwijst naar de Internet Service Provider.

Single Homed - redundancy

Dual Homed

In de Dual-Homed variant heeft u nog steeds connectie met één ISP, maar gebruikt u twee links in plaats van één. Er zijn meerdere varianten mogelijk, waarbij gebruik gemaakt kan worden van één of meerdere routers op de klantlocatie.

Dual Homed - redundancy

Multi-Homed

Multihomed betekent dat u verbonden met twee verschillende ISP's. Dit loopt via twee verschillende enkelvoudige lijnen en twee separate routers.

Multi-Homed - redundancy

Dual Multihomed

In deze situatie bent u via twee redundante verbindingen verbonden met twee verschillende Internet Service Providers. Ook hier kunnen meerdere varianten voorkomen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende routers, switches en firewalls of een firewall cluster.

Dual Multi-Homed - redundancy