+31 76 - 5331331
Oplevering Private Line

Oplevering Private Line

Om een Private Line te kunnen leveren hebben we informatie nodig met betrekking tot de aan te sluiten locaties. Dit betreft de adressen van locatie A en Locatie B. Op basis van deze gegeven kan bepaald worden wat er mogelijk is en wat de tarieven zijn om een Private Line te realiseren.

Plaatsing apparatuur

Om de apparatuur op uw locatie te kunnen plaatsen en om de servicelevels te kunnen garanderen moet uw ruimte aan een aantal bouwtechnische randvoorwaarden voldoen. Wanneer de bekabeling is gelegd wordt de Private Line gekoppeld aan uw apparatuur.

Er wordt een CPE met aansluitpaneel als onderdeel van de Private Line-dienst op uw locatie geplaatst. Het aansluitpaneel is standaard voorzien van SC/PC connectoren (multimode) waarop uw apparatuur wordt aangesloten. Op verzoek kan het aansluitpaneel met SC/APC connectoren (single mode) geleverd worden. Op basis van een site survey wordt een passende CPE geinstalleerd aan de hand van een aantal factoren:

  • Eerste levering of uitbreiding op bestaande Private Line-verbinding
  • Gebruik van CWDM of DWDM
  • Door u gewenste type interface(s)

Het is hierbij essentieel dat de zend- en ontvanggegevens onderling op elkaar worden afgestemd. Uw apparatuur is voorzien van een GBIC of een SFP. Een GBIC (GigaBit Interface Convertor) of SFP (Small Form-factor Plugable) zijn industrie standaard transceivers die in verschillende varianten verkrijgbaar zijn. Aan de hand van technische en functionele specificaties uit de bijlagen en het orderformulier Private Line kunt u bepalen wat de specificaties voor uw zendontvangers moeten zijn.