COVID-19 statement

  • 13 maart 2020
  • Corona, COVID-19
COVID-19 statement

IP Visie houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten. Vanwege het feit dat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop staan, hebben wij de nodige maatregelen getroffen om onze dienstverlening te kunnen continueren.

Een groot deel van onze medewerkers werkt vanuit huis. Slechts een beperkt aantal mensen is op de zaak aanwezig. Om de veiligheid van onze klanten en medewerkers te waarborgen wordt de inzet van onze medewerkers op locaties van de klant beperkt. Slechts in het geval van zeer dringende storingen zullen wij in overleg op locatie komen, maar in eerste instantie zullen wij er alles aan doen om op afstand de storing trachten te verhelpen.

Indien er uiteindelijk toch werkzaamheden op locatie moeten worden uitgevoerd, vragen wij hiervoor expliciete schriftelijke toestemming en verwachten wij van u een veilige toegang tot de locatie en een veilige werkomgeving voor onze medewerker(s) conform de RIVM-richtlijnen. Dat is van het grootste belang voor de gezondheid van u, uw klanten en onze medewerkers.

Tot slot wijs ik u er op dat wij voorrang geven aan alle activiteiten die noodzakelijk zijn om organisaties, die als vitaal worden bestempeld, te helpen. IP Visie heeft als taak om haar digitale infrastructuur te bewaken en er zorg voor te dragen dat deze te allen tijde beschikbaar is. Onze backbone verbindingen hebben genoeg capaciteit om piekbelastingen op te vangen, die mogelijk kunnen ontstaan als gevolg van de veranderende omstandigheden.

In deze voor iedereen lastige tijd vragen wij begrip voor bovenstaande maatregelen.

Fouad el Hajjaj