Implementatie Managed Firewall

Implementatie Managed Firewall

De implementatie van een managed firewall is een activiteit die goed voorbereid en gepland moet worden. Een zorgvuldige voorbereiding zorgt er voor dat de implementatie efficiënt verloopt.

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie worden alle eisen en wensen en de configuratie van de in gebruik zijnde firewall in kaart gebracht. Bij de vervanging van een bestaande firewall moeten de juiste instellingen overgezet worden naar de managed firewall.

Configuratie

Na de inventarisatie wordt de firewall geconfigureerd en de rule base opgebouwd. Tijdens het configureren wordt de managed firewall voorzien van de meest actuele software en signature versies en wordt de werking van de firewall uitvoerig getest.

Installatie

De installatie bestaat uit het plaatsen en aansluiten van de managed firewall bij u op locatie. Na het plaatsen en aansluiten wordt de werking van de managed firewall grondig door u getest en worden indien nodig de laatste aanpassingen doorgevoerd.

Oplevering

Na oplevering wordt de firewall door ons in beheer genomen en geldt de afgesproken SLA.