+31 76 - 5331331
Implementatie

Implementatie

De implementatie van een managed firewall is een activiteit die voorbereid en gepland moet worden. Als de managed firewall opgeleverd wordt, is het van belang dat alle communicatie weer als vanouds werkt. Een goede voorbereiding en geplande uitvoering zorgt ervoor dat de implementatie van een managed firewall efficiënt verloopt en zorgvuldig uitgevoerd wordt.

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie worden wensen, eisen en de configuratie van de in gebruik zijnde firewall in kaart gebracht. Bij de vervanging van een bestaande firewall moeten de juiste instellingen overgezet worden naar de managed firewall. Indien u nog geen firewall heeft, worden uw wensen en eisen besproken. 

Configuratie

Na de inventarisatie wordt de configuratie van de firewall uitgevoerd en de rule base opgebouwd. De inventarisatie wordt samen gevoegd met de standaard inrichting van de managed firewall en vormen samen de firewall rulebase. Tijdens de configuratie wordt de managed firewall voorzien van de meest actuele software en signature versies en wordt de werking van de firewall door ons getest. Na de configuratie is de managed firewall gereed voor installatie.

Installatie

De installatie bestaat uit het plaatsen en aansluiten van de managed firewall bij u op locatie. Het tijdstip wordt vooraf met u in overleg bepaald. Na het plaatsen en aansluiten wordt de werking van de managed firewall door u getest en worden indien nodig de laatste aanpassingen doorgevoerd.

Oplevering

Bij oplevering is de managed firewall opgenomen in de afgesproken SLA dienstverlening en is deze door ons in beheer genomen. U ontvangt dan een configuratie rapport met alle instellingen.