Krijg ik aan het eind van de maand een rapport?

Krijg ik aan het eind van de maand een rapport?

Standaard krijgt u aan het eind van elke maand een overzicht van de belangrijkste bedreigingen, die de managed firewall heeft tegengehouden en heeft geconstateerd. Het is een globaal overzicht dat op hoofdlijnen de belangrijkste zaken weergeeft.

WatchGuard Dimension overview

Op verzoek kunnen meer gedetailleerde overzichten worden aangeleverd, zodat ingezoomd kan worden op alle details.