Mobiele toegang

Mobiele toegang

De wereld om ons heen wordt steeds flexibeler. Zo is het niet langer vanzelfsprekend dat alle werkzaamheden vanuit een bedrijfslocatie uitgevoerd worden. De dienst Mobiele Toegang speelt in op deze flexibiliteit door het IP-VPN via ons mobiele netwerk toegankelijk te maken.

De dienst Mobiele Toegang

Mobiele Toegang is een aanvullende dienst om de toegangsmogelijkheden tot het IP-VPN te flexibiliseren. De toegang tot het IP-VPN is hierbij altijd beveiligd. Bij het afnemen van de dienst Mobiele Toegang wordt het bestaande IP-VPN aangesloten op ons mobiele netwerk op basis van 3G of 4G. Bij 3G wordt er gebruik gemaakt van geprivatiseerde IP-adressen en bij 4G van publieke IP-adressen. De routering naar het IP-VPN gebeurt op basis van een Access Point Name (APN).

IP-VPN - Mobiele Toegang

3G en 4G

3G bestaat al sinds 2001 en was de eerste generatie van het mobiele communicatienetwerk waarmee het mogelijk was om grote hoeveelheden data door te sturen. Sinds 2013 kent Nederland ook 4G. 4G is ten opzichte van 3G ongeveer tien keer zo snel en sluit hierdoor goed aan op de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan de gewenste snelheden waarmee gegevens over het internet verstuurd moeten worden.

Het belangrijkste verschil tussen 3G en 4G zit hem in de snelheid. Bij Mobiele Toegang wordt vaak standaard gebruik gemaakt van 4G, maar afhankelijk van de dekking kan automatisch op 3G of in uiterste noodzaak zelfs 2G overgeschakeld worden.

Access Point Name

Toegang tot het IP-VPN via het mobiele netwerk van IP Visie gebeurt via een Access Point Name (APN). Een APN is een gateway tussen het mobiele netwerk en het internet. Een APN bestaat uit twee onderdelen, een Network Identifier en een Operator Identifier.

  • Network Identifier: De Network Identifier definieert het netwerk waarmee een mobiel apparaat is verbonden. Dit deel van het APN bevat ook informatie over welke service(s) geleverd moet worden of hoe verkeer afgehandeld dient te worden.

  • Operator Identifier: De Operator Identifier specificeert het netwerk van de provider, bijvoorbeeld het mobiele netwerk van IP Visie. De Operator Identifier bestaat uit een Mobile Country Code (MCC) en een Mobile Network Code (MNC). De MCC en MNC vormen samen een unieke identificatie voor het mobiele netwerk van een provider.

Bij de dienst Mobiele Toegang wordt er van twee APN's gebruik gemaakt. Welk APN specifiek gebruikt wordt is afhankelijk van de keuze voor 3G of 4G. Bij het selecteren van een APN vindt er geen controle plaats op het 06-nummer, maar vindt authenticatie plaats aan de hand van een gebruikersnaam- en wachtwoord.

Bij het gebruik van 3G worden uitsluitend geprivatiseerde IP-adressen uitgegeven en bij het gebruik van 4G publieke IP-adressen. Het APN voor 4G kan ook 3G en indien noodzakelijk 2G dataverkeer verwerken.