Welke IP-adressen kan ik binnen het IP-VPN gebruiken?

Welke IP-adressen kan ik binnen het IP-VPN gebruiken?

Binnen het IP-VPN is het gebruik van zowel IPv4 als IPv6 toegestaan, evenals het gebruik van publieke IP-adressen of privé adressering. Wanneer er van privé adressering gebruik wordt gemaakt, dan is het niet toegestaan om IP-adresseringen te gebruiken die in de onderstaande tabel staan.

Netwerk IPv4 Netwerk IPv6 Betekenis
0.0.0.0/0 ::/0 Default route
0.0.0.0/32 ::/128 Ongespecificeerd netwerk
127.0.0.1/28 ::1/28 Loopback adres naar eigen apparaat
224.0.0.0/4 ff00:/8 Multicast
240.0.0.0/4 N.V.T Gereserveerde adresreeks