Wat is verkeersophoping?

Wat is verkeersophoping?

De verbindingen tussen routers in computernetwerken kunnen worden gezien als (snel)wegen waarover datapakketjes van A naar B worden getransporteerd. Bij verkeersophoping (congestie) ontstaan er een soort files van datapakketjes op deze snelwegen, wat allerlei kleine vertragingen of verstoringen tot gevolg kan hebben.

Wanneer het aantal datapakketjes dat aan een netwerk wordt aangeboden binnen de verwerkingscapaciteit van de routers ligt, dan worden alle datapakketjes succesvol afgeleverd. Zodra het aantal datapakketjes echter niet meer door de routers in het netwerk verwerkt kan worden, dan ontstaat er verkeerscongestie. Bij verkeerscongestie worden datapakketjes niet meer afgeleverd, maar eerst in een wachtrij geplaatst of weggegooid. Wanneer datapakketjes worden weggegooid, dan verwachten routers dat de verloren datapakketjes opnieuw verzonden worden. De efficiëntie van het netwerk neemt hierdoor sterk af. Dit uit zich in kleine verstoringen- en vertragingen wat vooral bij real-time toepassingen als Voice over IP of videoconferencing merkbaar is.