Wanneer is het handig om van een IP-VPN gebruik te maken?

Wanneer is het handig om van een IP-VPN gebruik te maken?

Een IP-VPN biedt een ideale oplossing voor bedrijven die een of meerdere bedrijfslocaties met elkaar willen koppelen. Met een IP-VPN beschikt uw bedrijf over een hoogwaardig en toekomstvast bedrijfsnetwerk. Over dit netwerk kunnen gevoelige bedrijfsgegevens op een veilige manier tussen locaties uitgewisseld worden en medewerkers op een efficiëntere manier met elkaar samenwerken. Een IP-VPN biedt daarnaast ook oplossingen voor netwerkverkeer dat met een bepaalde prioriteit over het netwerk verstuurd moet worden, bijvoorbeeld bij Voice over IP of videoconferencing.