Hoeveel subnetten moeten mijn bedrijfslocaties hebben om op het IP-VPN aangesloten te kunnen worden?

Hoeveel subnetten moeten mijn bedrijfslocaties hebben om op het IP-VPN aangesloten te kunnen worden?

Iedere bedrijfslocatie die op het IP-VPN aangesloten wordt dient standaard over minimaal twee subnetten te beschikken. Een subnet is bedoeld voor het interne netwerk van uw bedrijfsvestiging, het andere subnet is bedoeld voor de verbinding tussen uw bedrijfslocatie en het IP-VPN. Het subnet tussen uw bedrijfslocatie en het IP-VPN heeft gebruikelijk een prefix van /30.