Hoe kan ik Class of Service op mijn router configureren?

Hoe kan ik Class of Service op mijn router configureren?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Class of Service is het belangrijk dat dit correct op uw router wordt geconfigureerd. De exacte configuraties- en mogelijkheden zijn afhankelijk van de routerfabrikant en het routertype.

Enhanced Class of Service

Voor de ondersteuning van Enhanced Class of Service is het gebruik van een Class Based Weighted Fair Queueing mechanisme vereist om het netwerkverkeer in wachtrijen in te delen en datapakketjes aan de hand van een gewicht door te laten.

De configuratie van Class of Service bestaat in de meeste gevallen uit de volgende stappen:

  • De klassen die gebruikt gaan worden moeten op de router gedefinieerd worden. Hierbij wordt het aangeraden om de IP-VPN definities voor goud, zilver en brons aan te houden om zo het beheer te vereenvoudigen.

  • Er dient een policymap geconfigureerd te worden. In deze policymap wordt voor iedere verkeersklasse een gewicht/minimumgarantie geconfigureerd.

  • De policymap dient toegekend te worden aan de WAN-interface op uw router die in verbinding staat met het IP-VPN.

Real-Time Class of Service

Voor de ondersteuning van Real-Time Class of Service is het zeer belangrijk dat verkeer met een zo klein mogelijke vertraging door uw router wordt afgehandeld. Voor het al het real-time verkeer geldt dat datapakketjes zo snel als mogelijk over het netwerk verstuurd moeten worden. Hiervoor is het configureren van Low Latency Queueing of Priority Queueing mechanismes op de router noodzakelijk bij relatief langzame verbindingen.

Bij de configuratie van Real-Time Class of Service dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met de volgende aandachtspunten:

  • De hoeveelheid real-time verkeer dient ten alle tijden onder de maximale bandbreedtegarantie percentages te blijven die gelden voor de Platinum verkeersklasse. Afhankelijk van uw wensen zijn deze percentages 17%, 35%, 70% of 90%.

  • Overige buffers in de router dienen zoveel mogelijk geminimaliseerd te worden.