+31 76 - 5331331
Tarieven

Tarieven

De tarieven voor een Voice over IP oplossing kunnen behoorlijk uiteenlopen. Dit heeft alles te maken met de keuze voor aanbieder, platform en of dat belverkeer wel of niet wordt afgekocht. Ondanks dat grote investeringen bij Hosted Telefonie vaak uitblijven, doordat er geen fysieke telefooncentrale nodig is, krijgt u te maken met eenmalige én maandelijkse tarieven.

Eenmalige tarieven

U heeft altijd te maken met eenmalige tarieven voor de installatie van een (nieuwe) Hosted Telefonie omgeving. Het is niet nodig om te investeren in een fysieke telefooncentrale, de oplossingen van IP visie zijn gebaseerd op een Hosted Telefonie Platform. Hierdoor blijven investeringen beperkt. De eenmalige tarieven worden altijd met u besproken en bestaan onder andere uit

  • activatie telefooncentrale en SIP Trunk
  • activatie van telefoonnummers of nummerblokken
  • configuratie en installatie van telefoontoestellen
  • installatie bij u op locatie

Om uw werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren worden zoveel mogelijk werkzaamheden door de engineers van IP Visie voorbereid, zodat bij u op locatie direct begonnen kan worden met de installatie.

Maandelijkse tarieven

De maandelijkse tarieven hangen sterk af van het platform waarover telefonie geleverd wordt. IP visie levert haar oplossingen via de platformen van 3CX en Swyx. Beide verzorgen een stabiel en betrouwbaar telefonie platform, maar kennen een aantal verschillen die invloed hebben op de maandelijkse tarieven. U krijgt te maken met de volgende maandelijkse tarieven:

  • telefooncentrale (per gebruiker of gesprekskanaal)
  • maandelijks bedrag voor de SIP Trunk
  • voor de geactiveerde telefoonnummers
  • gesprekskosten


De door u gekozen contractduur heeft invloed op de tarieven. Bij een contract van 3-jaar zullen de tarieven lager uitvallen dan bijvoorbeeld bij een 1-jarig contract.