Implementatie Hosted Telefonie

Implementatie Hosted Telefonie

U heeft Hosted Telefonie aangevraagd en opdracht gegeven tot het uitvoeren van de opdracht. Voordat de daadwerkelijke implementatie plaats kan vinden dienen er een aantal zaken te gebeuren. De levertijd wordt voornamelijk gevormd door de beschikbaarheid van hardware en de mogelijkheid tot het porteren van uw telefoonnummers. De datum voor de daadwerkelijke implementatie wordt met u afgestemd.

Implementatie

  • voorbereidende werkzaamheden worden vooraf uitgevoerd
  • daadwerkelijke aanvang van de implementatie wordt met u afgestemd
  • desgewenst is het mogelijk om na implementatie een training te volgen door één of meerdere medewerkers

Vooropname

Nadat u akkoord heeft gegevens tot het uitvoeren van de opdracht start IP Visie met het bestellen van de hardware en het porteren van de telefoonnummers. Een engineer van IP Visie neemt contact met u op voor een vooropname. In dit gesprek zullen uw wensen en eisen besproken worden:

  • wilt u een keuzemenu?
  • zijn er doorschakelingen nodig (bij afwezigheid, bij nacht)
  • zijn er ingesproken bandjes nodig wanneer iemand jullie belt?
  • zijn er belgroepen nodig en hoe moeten deze worden ingedeeld?
  • wat is het nummerplan?
  • wanneer wilt u de nieuwe omgeving implementeren?

Nadat alle wensen en eisen duidelijk zijn, zal de engineer de werkzaamheden inplannen.

Voorbereidende werkzaamheden

Nadat de planning is opgemaakt zal de engineer de werkzaamheden aanvangen om een telefooncentrale te configureren aan de hand van uw wensen en eisen. Tevens zullen de toestellen voorzien worden van een configuratie, zodat deze bij installatie alleen geplaatst hoeven te worden.

Engineer op locatie

Op de dag van de effectieve implementatie zal onze engineer bij u op locatie aanwezig zijn. De toestellen worden geplaatst en de laatste hand gelegd aan de configuratie of koppelingen met headsets, basisstations en/of de computer. De engineer verzorgt tevens de installatie van de Windows client of webclient zodat u gebruik kan maken van telefooncentralefunctionaliteiten of spreekt de installatie hiervan door met uw systeembeheerder.