Wordt mijn Hosted Telefonie contract automatisch verlengd?

Wordt mijn Hosted Telefonie contract automatisch verlengd?

Op het moment dat u een contract sluit met ons voor Hosted Telefonie, is dat voor een vastgestelde periode. Nadat de afgesproken periode verstreken is, kan het contract per maand worden beëindigd. Het contract wordt op dat moment stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

Licenties moeten soms verlengd worden

Indien u gebruik maakt van een 3CX telefooncentrale, is het noodzakelijk dat deze bij het aflopen van uw contract verlengd wordt. Doet u niets? Dan verloopt de licentie en werkt de telefooncentrale niet. Om dit te voorkomen zullen wij altijd contact met u opnemen.