+31 76 - 5331331
Contract

Contract

Voor een Hosted Telefonie oplossing sluit u een contract af met IP Visie. Dit contract heeft een vastgestelde duur van doorgaans 1-jaar of 3-jaar. Na het verstrijken van de afgesproken contractduur wordt het contract niet in alle gevallen automatisch verlengd. Het kan zijn dat uw telefonie-omgeving om die reden niet meer geheel naar wens functioneert.

Belangrijke punten

  • contracten doorgaans voor één of drie jaar
  • licenties voor telefooncentrale worden niet altijd automatisch verlengd
  • Verhuizen van uw toestellen en centrale is mogelijk, maar niet de fysieke internetverbinding

Waarom uw contract niet (altijd) automatisch verlengd wordt

In de Nederlandse wet is opgenomen dat zakelijke telecomcontracten niet meer stilzwijgend mogen worden verlengd voor een vaste periode. Sommige licenties voor telefooncentrales werken met een jaarlicentie die na het jaar vervalt. Het kan zijn, wanneer de licentie vervalt, de telefooncentrale niet (volledig) functioneert. Wij treden hierover met u in contact. In alle andere gevallen wordt uw contract steeds met één maand verlengd.


U maakt gebruik van het 3CX platform

3CX werkt met jaarlicenties. Na de afgesproken contractduur vervalt de licentie voor de telefooncentrale. Dit kan ervoor zorgen dat u niet meer (van alle) functionaliteiten van de telefooncentrale gebruik kan maken. Hiervoor moet de licentie verlengd worden.


U maakt gebruik van het Swyx platform

Bij Swyx wordt na het verlopen van uw contract alles met één maand verlengd. Alles blijft gelijk zolang u niks aan het contract verandert.

U gaat verhuizen

Gaat u verhuizen naar een nieuwe locatie? Laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Het is niet altijd mogelijk om alle onderdelen van uw contract te verhuizen, zoals de fysieke aansluiting naar het internet. Uw telefooncentrale staat in de cloud en uw toestellen kunnen zonder problemen meegenomen worden. Neemt u voor advies ruim van te voren, contact met IP Visie.