Aanvragen Hosted Telefonie

Aanvragen Hosted Telefonie

De installatie van een (nieuwe) telefonie-omgeving start bij de aanvraag. Tijdens de aanvraag gaat IP Visie met u in gesprek over uw wensen en eisen ten aanzien van de telefonie-omgeving. Hoeveel gelijktijdige gesprekken moeten er mogelijk zijn en hoeveel nummers heeft u die u wil behouden?

Wat wordt er besproken?

  • uw eisen en wensen worden besproken
  • het aantal nummers dat u heeft en wil behouden wordt besproken
  • er wordt gesproken over het gewenst aantal gelijktijdige gesprekken

Aanvraagproces Hosted Telefonie

Tijdens het aanvraagproces zijn een aantal gegevens van belang om een offerte te kunnen opstellen. De gegevens bepalen uiteindelijk hoe de offerte -en de geboden oplossing- eruit ziet. Hieronder vindt u de belangrijkste aspecten die de consultant van IP Visie met u zal bespreken.

Telefooncentrale

Maakt u op dit moment gebruik van een telefooncentrale en wilt u deze behouden? Dan is het nodig om te onderzoeken of de telefooncentrale communiceren kan middels een SIP Trunk. Een SIP Trunk is de vervanging van ISDN, om telefoonverkeer mogelijk te maken. Een tweede voorwaarde is dat de SIP Trunk die door IP Visie geleverd wordt, de centrale ook ondersteund.

Telefoontoestellen

Wilt u uw huidige telefoontoestellen behouden? Dan is het belangrijk dat deze kunnen bellen middels het IP-Protocol. Het behoud van uw toestellen kan, indien mogelijk en ondersteund, een behoorlijk verschil maken op de investering voor de implementatie van de (nieuwe) omgeving.

Telefoonnummers

Het is altijd mogelijk om een of meerdere nieuwe telefoonnummers aan te vragen. Dit kunnen losse telefoonnummers zijn, of een blok van 10, 50 of 100 aaneengesloten nummers. Heeft u nummers die u graag wil behouden? Dan behoort ook dit tot de mogelijkheden. Hiervoor is het nodig dat IP Visie een porteerverzoek indient, die door uw huidige provider goedgekeurd dient te worden.

Gelijktijdige gesprekken

Om een offerte te ontvangen is het belangrijk om te weten hoeveel gelijktijdige gesprekken mogelijk dienen te zijn. doorgaans geldt de stelregel van één derde van het totaal aantal medewerkers, afgerond naar boven, waarbij 4 het minimale aantal is. Na 4 is het mogelijk om te kiezen voor 8 gelijktijdige gesprekken of een veelvoud daarvan.

Internetverbinding

Voor het goed functioneren van uw telefonie-omgeving is de internetverbinding de belangrijkste factor. Voor het bellen over het IP-protocol is maar weinig bandbreedte benodigd, toch kan het zijn wanneer u telefonie aansluit op dezelfde verbinding als uw internetverkeer, dat uw gesprekken worden weggedrukt waardoor deze haperen of zelfs volledig wegvallen. Ditzelfde geldt voor het gebruik van een verbinding met een overboekte internetsnelheid.

U ontvangt een offerte

Nadat alle wensen en eisen in kaart zijn gebracht zal de consultant van IP Visie u een offerte toesturen. De offerte is het startpunt om de aanvraag om te zetten in opdracht zodat er gestart kan worden met voorbereidende werkzaamheden óf het finetunen van de aangeboden oplossing.