+31 76 - 5331331
Glasvezel vraagbundelen
Glasvezel postcodecheck

Glasvezel vraagbundelen

Door de handen ineen te slaan kunnen gemeenten, projectontwikkelaars, ondernemersverenigingen en parkmanagement van grote terreinen zoals evenementenlocaties en bedrijventerreinen gezamenlijk de aanleg van een snel netwerk, tegen relatief lage kosten realiseren. Niet alleen kunnen de deelnemers hiermee fors besparen op de éénmalige kosten voor de aanleg en de maandelijkse kosten voor glasvezel en Internet, maar opent het tevens de weg naar een aantal nieuwe toepassingen, die zonder dit netwerk onhaalbaar of onbetaalbaar zouden zijn.

Realisatie van een glasvezelnetwerk is geen doel op zich, maar vormt het middel om tegen gunstige voorwaarden aan de groeiende vraag naar bandbreedte te voldoen. Door de aanleg van een glasvezel netwerk neemt de aantrekkelijkheid van de betreffende locatie toe. Het is een belangrijk vestigingsargument voor bedrijven en instellingen en geeft daarmee een impuls aan de economische ontwikkeling. Het is dan ook voor de hand liggend, dat deze partijen de handen ineen slaan.

Vraagbundeling kent de volgende stappen:

Inventarisatie intentieveklaring

Inventarisatie

In deze fase wordt bekeken of er voldoende bedrijven belangstelling hebben om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk. In deze fase worden zoveel mogelijk bedrijven gevraagd of zij zich willen binden aan de vraagbundeling.

Business Case intentieveklaring

Business Case

In deze fase wordt berekend wat de totale aanlegkosten van het glasvezel netwerk zijn op het bedrijventerrein en hoeveel deelnemers er nodig zijn om de businesscase rond te krijgen.

Go / NoGo intentieverklaring

Go / NoGo

Afhankelijk van het aantal intentieverklaringen dat wordt opgehaald volgt een “Go” of “NoGo”. Indien voldoende bedrijven een bindende intentieverklaring tekenen zal het glasvezel netwerk worden aangelegd en kunnen de bedrijven worden aangesloten tegen de afgesproken tarieven.

Planning werkzaamheden glasvezel

Aanleg

IP Visie zal het glasvezelnetwerk laten aanleggen en er voor zorgen dat alle bedrijven die de intentieverklaring hebben getekend worden aangesloten op het netwerk. Hiermee is de vraagbundeling succesvol afgesloten.

Succesvolle vraagbundelingstrajecten

IP Visie is de afgelopen jaren de motor geweest voor vraagbundeling van glasvezel op enkele tientallen bedrijventerreinen door heel Nederland en heeft op deze manieren vele honderden glasvezelaansluitingen tot stand gebracht.