+31 76 - 5331331
Oplevering
Glasvezel postcodecheck

Oplevering

Het aanleg van glasvezel heeft nogal wat voeten in de aarde, zeker wanneer er nog vezels geblazen moeten worden om uw pand aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Bij het realiseren van de verbinding heeft u vaak te maken met een levertijd van meerdere maanden.

Wanneer het tracé naar uw pand een spoor, snelweg, ondergrondse leidingstraten, dijken of vaarwegen moet kruisen, kan de levertijd oplopen. De glasvezel aansluiting wordt desondanks in alle gevallen werkend opgeleverd tot in uw patchkast. Voor het zover is, zijn er een aantal belangrijke stappen die genomen moeten worden.

Aanvragen van de vergunningen

Nadat uw aanvraag door ons is geaccepteerd wordt de infrastructuur besteld en zal de betreffende aannemer starten met de aanvraag van vergunningen om de glasvezelverbinding te kunnen aanleggen. Deze worden indien nodig aangevraagd bij diverse instanties waaronder uw gemeente, ProRail, Rijkswaterstaat, waterschappen etc...). De aannemer neemt in de tussentijd contact met u op voor het plannen van een Site Survey.

De aannemer komt bij u op locatie

De aannemer zal bij u op locatie komen voor het uitvoeren van een Site Survey. Tijdens deze Site Survey zijn er twee belangrijke zaken die de aannemer doet. Hij zal met u een ronde door het pand maken om samen met u te kijken waar de glasvezel access opgeleverd kan worden. U heeft veel vrijheid in de keus waar de patchkast kan komen te staan, u dient dit te bespreken met de aannemer voor een soepele installatie. De patchkast dient u zelf aan te schaffen. Ten tweede zal de aannemer bepalen welke werkzaamheden bij en in uw pand nodig zijn om de verbinding werkend op te leveren.

Er wordt een planning gemaakt

Na de Site Survey zal de aannemer een planning maken op basis van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Er zal een verwachte plan-leverdatum worden gecommuniceerd. De werkzaamheden bestaan uit graaf- en laswerkzaamheden, blazen (trekken) van glasvezel, binnenbekabeling en het installeren van de glasvezelswitch.

Werkzaamheden op en naar uw locatie

De werkzaamheden kunnen worden aangevangen als de vergunningen binnen zijn en uw pand wind- en waterdicht zijn. De aannemer start met het graven van een sleuf naar uw pand en net onder het maaiveld wordt een gat geboord in de gevel om de kabel naar binnen te brengen. Daar wordt de kabel afgewerkt op een soort IS/RA punt. Indien u beschikt over een mantelbuis waarin voldoende ruimte vrij is voor een kabel met een diameter van 2,5 centimer wordt deze bij voorkeur gebruikt om de kabel naar binnen te brengen.

Vervolgend wordt met een speciale flexibele kabel (diameter 1 centimeter) een verbinding gemaakt van het interne aansluitpunt (IS/RA punt) naar uw patchkast (distributiekast). In uw patchkast wordt de kabel afgewerkt op een glasvezelmodule. Deze module is 1 HE (hoogte eenheid) hoog en wordt geplaatst in uw patchkast. Met een speciale kabel wordt deze verbonden met een ethernet switch ofwel glasvezel access ( 1 HE).

Internet wordt geactiveerd

Nadat de aannemer de werkzaamheden heeft afgemeld is het mogelijk om de internetverbinding te activeren op de glasvezel access. Doorgaans wordt dit gedaan op poort 1 van de switch. Vervolgens kunt u de Managed Router aansluiten die u van ons heeft ontvangen. Heeft u gekozen voor een Managed Firewall? Dan komen wij deze bij u op locatie installeren. 

Oplossingen terwijl uw wacht

Wanneer u gaat verhuizen en u kunt niet langer in uw pand verblijven of er zijn andere zwaarwegende argumenten waardoor uw bedrijfsvoering in de problemen komt, kunnen wij als noodoplossing een 4G router of een voorloop-DSL inzetten, waardoor u (zij het beperkt en met extra kosten) toch de beschikking kunt krijgen over een werkende internetverbinding. Het is wel noodzakelijk om dit vooraf aan te geven, zodat wij met de uitgifte en planning hier rekening mee kunnen houden.


4G router

4G routers worden altijd in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van IP Visie. De kosten zijn afhankelijk van het model wat wij leveren inclusief bijbehorende SIM kaarten en een standaard hoeveelheid data. Verbruik boven het afgesproken quota wordt altijd op basis van het werkelijke verbruik nabelast. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat deze service wordt verleend op basis van "best effort". Dit houdt in dat wij nooit een bepaalde capaciteit kunnen garanderen qua internetsnelheid via de 4G router, omdat dit afhankelijk is van vele factoren waarop wij niet direct invloed kunnen uitoefenen.

Voorloop DSL

Wanneer op voorhand duidelijk is dat de levertijd van de glasvezel aansluiting te lang is kan worden overwogen om een ADSL of VDSL verbinding te leveren. Vaak kunnen dit soort verbindingen binnen 10 tot 15 werkdagen gerealiseerd worden.

Voor meer vragen neemt u alstublieft contact op met onze servicedesk op het telefoonnummer 076-5331331,