Levertijd

Levertijd

De levertijd van een zakelijke glasvezel aansluiting bedraagt gemiddeld 2 tot 4 maanden. Dit is in het geval dat er nog geen fysieke vezels in het pand aanwezig zijn en alles nieuw moet worden aangelegd.

In de praktijk wordt een opdracht om een glasvezelaansluiting te realiseren opgesplitst in een aantal deelprocessen en deze worden vaak verdeeld over meerdere partijen.

Garanties met betrekking tot levertijd

Wij garanderen nooit opleverdatums van glasvezel aansluitingen. Dit heeft alles te maken met onze afhankelijkheid van derden en het feit dat er onvoorziene omstandigheden kunnen optreden tussen de aanvraag en de gewenste realisatiedatum. Onze medewerkers zullen er in het voortraject alles aan doen om een verwachte opleverdatum aan te geven, die realistisch is, gebaseerd op de informatie die op dat moment bij ons bekend is. Na het verstrekken van een opdracht aan ons wordt de verbinding ge-engineerd en wordt een verwachte opleverdatum gecommuniceerd.

Levertijd versnellende factoren

Bestaande aansluiting - Zakelijk Glasvezel levertijd versnellende factor

Bestaande aansluiting in het pand

De levertijd kan fors worden verkort in het geval van zogenaamde on-net locaties. Dat wil zeggen dat er reeds een of meerdere vezelparen in het pand aanwezig zijn, die gebruikt kunnen worden om de verbinding werkend op te leveren. De belangrijkste factor hierbij is dat er geen vergunningen meer aangevraagd hoeven te worden, wat een positieve invloed heeft op de levertijd.

Levertijd vertragende factoren

Er zijn veel factoren die een negatieve invloed hebben op de levertijd. Indien een dergelijke omstandigheid zich voordoet, zullen wij u zo snel mogelijk informeren.
 

Vergunningen - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vergunningen

In vrijwel alle gevallen dat glasvezel aansluitingen moeten worden gerealiseerd is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen bij de desbetreffende gemeente. In de meeste gevallen gaan hier 4 tot 6 weken overheen alvorens de vergunning wordt verstrekt. Pas nadat de vergunning binnen is mag worden gestart met de buitenwerkzaamheden zoals graven, lassen en blazen.

vakantie - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vakanties

Nederland kent twee vakantieperiodes in het jaar die samenhangen met de levertijden van zakelijk glasvezel. De eerste periode is de zogenaamde bouwvakvakantie in de zomer. De meeste bedrijven die actief zijn in de glasvezel industrie sluiten hun deuren voor 4 weken. Vaak wordt maar met een kleine bezetting doorgewerkt en dat is uitsluitend voor noodgevallen. In de periode rondom Kerstmis en Oud en Nieuw sluiten de meeste bedrijven hun deuren voor twee weken.

gesloten seizoenen - Glasvezel levertijd vertragende factor

Gesloten seizoenen

Vrijwel alle waterschappen in Nederland werken met een gesloten seizoen. Dit seizoen loopt van 15 oktober tot 1 april. In deze periode mogen er van de waterschappen geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan dijken of in de buurt van water. In de winterperiode is de kans op hoogwater het grootst en zeker in die periode moet de veiligheid van onze dijken optimaal zijn. Werkzaamheden kunnen de hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid van waterkeringen tijdelijk doen afnemen.

Vervuilde grond - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vervuilde grond

Nederland kent een aantal gebieden waar we te maken hebben met vervuilde grond. Een aantal gemeentes stellen speciale eisen in deze gebieden en eisen dan een bodemonderzoek. Dit verhoogt niet alleen de kosten van uw aansluiting, maar zorgt ook voor extra lange levertijden. Met name in de gemeenten Arnhem en Zaanstad zijn grote gebieden met vervuilde grond geconstateerd en worden aanvullende eisen gesteld.

Vorstperiode - Glasvezel levertijd vertragende factor

Vorstperiodes

In Nederland kunnen in de winter vorstperiodes optreden. Voor de glasvezelbranche zijn dat heel vervelende omstandigheden, omdat het materiaal niet te verwerken is bij temperaturen onder de 5 graden Celsius. Dit houdt in dat opdrachten moeten worden uitgesteld en worden herpland.

Spoorrails, waterwegen - Glasvezel levertijd vertragende factor

Spoorrails, waterwegen en ondergrondse leidingstraten

Het kan voor komen dat we obstakels moeten omzeilen als spoorwegen, rivieren, kanalen, snelwegen en ondergrondse leidingstraten. In alle gevallen zal dit gepaard gaan met een langere levertijd, omdat er vaak speciale vergunningen aangevraagd dienen te worden om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Wij zijn hierbij volledig afhankelijk van instanties als ProRail en Rijkswaterstaat.