Zakelijk Glasvezel delen
Glasvezel postcodecheck

Zakelijk Glasvezel delen

Zakelijk Glasvezel delen is mogelijk, zo kunt u met meerdere gebruikers binnen hetzelfde pand samen een glasvezelverbinding delen. Deze constructie maakt het mogelijk dat meerdere bedrijven die individueel de kosten van een glasvezelverbinding niet kunnen dragen, toch aangesloten kunnen worden op het glasvezelnetwerk van KPN.

IFrameZakelijk Glasvezel delenSchematische weergave delen glasvezel

In het onderstaand uitgetekende voorbeeld zijn 3 bedrijven uitgebeeld die allen de dienst Zakelijk Internet hebben afgenomen. Alle bedrijven hebben op deze manier hun eigen separate internetverbinding, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een enkele fysieke glasvezelverbinding die een van de bedrijven afneemt. De overige bedrijven gaan het internet op via de glasvezelswitch van de hoofdcontractant.


Glasvezelvezelverbinding delen zonder belemmering

Bij het delen van een glasvezelverbinding met meerdere bedrijven is het zo dat het verbruik van de overige afnemers geen invloed heeft op u. Dat wil zeggen dat als uw buren continu hun volle bandbreedte verbruiken u geen snelheidsverlies op uw eigen verbinding ondervindt, ondanks dat alle afnemers op dezelfde glasvezelswitch zitten aangesloten richting het KPN-glasvezelnetwerk.

Zakelijk Glasvezel maakt gebruik van licht om gegevens over het glasvezelnetwerk te versturen. Door gebruik te maken van verschillend kleur licht is het mogelijk om over een en dezelfde glasvezelkabel meerdere kleuren licht te sturen. Dit maakt het mogelijk dat u geen belemmering ondervindt van uw buren.

Prijsopbouw standaard glasvezelverbinding

Zakelijke glasvezeltarieven zijn afhankelijk van de locatie van uw pand. Dit geldt voor de eenmalige aansluitkosten maar ook voor de maandelijkse abonnementskosten. Elke locatie in Nederland heeft dus haar eigen unieke glasvezel tarieven, zowel voor de aansluitkosten als de abonnementskosten. Doe een Postcodecheck om de actuele tarieven voor uw locatie op te vragen.

Eenmalige aansluitkosten

De grootste bepalende factor voor de eenmalige aansluitkosten worden bepaald door de locatie van uw pand ten opzichte van de in de buurt aanwezige glasvezelinfrastructuur. Hoe makkelijk het is de aansluiting op de bestaande glasvezelinfrastructuur te realiseren, hoe lager de eenmalige aansluitkosten.


Maandelijkse abonnementskosten

Uw maandelijkse abonnementskosten worden bepaald door de gekozen contractduur, huur van de vezel (glasvezel access), gekozen glasvezelrouter, en de gekozen aanvullende diensten. De som van de kosten van alle verschillende componenten bepaalt het maandelijkse tarief dat u uiteindelijk gaat betalen.

Prijsopbouw gedeelde glasvezelverbinding

Unieke glasvezel tarieven per locatieIn het geval dat een glasvezelverbinding gedeeld wordt met andere gebruikers binnen hetzelfde pand dan kunnen de kosten gedeeltelijk gedeeld worden. De pandeigenaar/hoofdhuurder dient de kosten voor de glasvezel access te dragen. Dit komt omdat de hij/zij het contract van de glasvezel access moet aangaan. De pandeigenaar/hoofdhuurder is zelf verantwoordelijk om eventueel de eenmalige aansluitkosten en de maandelijkse huur kosten van de access te verdelen en door te rekenen aan zijn/haar onder-/medehuurders. Om een beter inzicht te geven van deze kostenverdeling is hieronder is een voorbeeld gegeven van 2 bedrijven binnen in één pand waarvan de kosten verdeeld worden. In dit voorbeeld is één van de bedrijven de pandeigenaar en is de andere een huurder. Alle bedrijven in dit voorbeeld hebben gekozen voor de dienst zakelijk internet.


Bedrijf 1
Pandeigenaar

Bedrijf 2
Huurder

Contracten bij provider

 • Contract Zakelijk Glasvezel
 • Contract Zakelijk Internet
 • Contract Zakelijk internet

Kosten richting provider

 • Aansluitkosten + abonnementskosten
  glasvezel access
 • Abonnementskosten
  Zakelijk Internet
 • Abonnementskosten
  Zakelijk Internet

Eventuele kosten richting pandeigenaar

-

 • Doorgerekende aansluitkosten glasvezel acces van huurder
 • Doorgerekende abonnementskosten
  glasvezel access

Constructie glasvezel delen uitbreiden

Inventarisatie intentieveklaringZolang de limiet van 1Gbit/s van de glasvezel access niet wordt overschreden kunnen er extra poorten van de glasvezelswitch worden ingezet om meerdere bedrijven aan te sluiten.

Indien de constructie voor het delen van een glasvezelverbinding met meerdere bedrijven al gerealiseerd is en komt bv. een huurder bij dan kan deze ook worden aangesloten. De nieuwe huurder neemt zelf de dienst Internet af en betaald aan de provider zijn abonnementskosten voor de dienst. Het is vervolgens aan de pandeigenaar/hoofdhuurder om de eventueel de kostenverdeling aan te passen en door te rekenen aan zijn/haar onder-/medehuurders.

Standaard kan er tot 10 bedrijven worden aangesloten op de standaard geleverde glasvezelswitch. Indien gewenst is er de mogelijkheid (tegen meerprijs) een uitgebreidere glasvezelswitch aan te schaffen. Op deze uitgebreide glasvezelswitch is het mogelijk om tot 20 bedrijven die de dienst Internet afnemen aan te sluiten.