Kan een buitenlandse vestiging worden aangesloten op Zakelijk Glasvezel?

Kan een buitenlandse vestiging worden aangesloten op Zakelijk Glasvezel?

Heeft u een vestiging in het buitenland? Dan kan ook deze vestiging in veel gevallen worden aangesloten op ons netwerk. Dit kan in verschillende situaties een ideale oplossing zijn, wanneer u bijvoorbeeld gevestigd bent aan de grens (Hazeldonk, Breda) of wanneer u naast een locatie in het buitenland ook vestigingen in Nederland hebt.

Aansluiten in het buitenland

Een aansluiting in het buitenland regelen is niet overal even gemakkelijk. In grote delen van West-Europe, Azie, Noord-Amerika en het Midden Oosten zijn vaak volop mogelijkheden. Daarbuiten kan het soms een grote uitdaging zijn voor ons om de "last mile" in te kopen en te koppelen met ons netwerk.

Heeft u naast uw vestiging(en) ook één of meerdere vestigingen in het buitenland kan een aansluiting erg interessant zijn om al uw locaties met elkaar te verbinden in een IP-VPN om veilig samenwerken en communicatie onderling te bewerkstelligen.