Hoe kan ik mijn contract voor KPN Zakelijk Glasvezel opzeggen?
Glasvezel postcodecheck

Hoe kan ik mijn contract voor KPN Zakelijk Glasvezel opzeggen?

Het is mogelijk om een overeenkomst gedurende de (initiële) contractstermijn vroegtijdig te beëindigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels een speciaal formulier, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt een afkoopsom in rekening gebracht. De hoogte van het bedrag komt in het algemeen overeen met het huidige maandbedrag vermenigvuldigd met de resterende contractstermijn in maanden.

Het maandbedrag heeft ten minste de hoogte van het maandbedrag zoals afgesproken in het oorspronkelijke contract. Een tussentijdse verlaging van het maandbedrag door bijvoorbeeld een downgrade van de verbinding heeft geen effect op de kosten bij een vroegtijdige contract beëindiging.
U kunt contact met ons opnemen voor het aanleveren van de juiste documenten en het berekenen van de juiste afkoopsom.

Annulering van een bestelling wordt beschouwd als een voortijdige beëindiging van het contract.
Voor het verstrijken van de initiële contractstermijn of de verlengingsperiode kunt u kosteloos opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Dit dient te gebeuren door het tekenen van een speciaal opzegformulier. Neem contact met ons op voor het aanleveren van de juiste documenten.

Wanneer de initiële contractduur van uw abonnement is verstreken geldt dat u een opzegtermijn heeft van 1 maand. Deze wijziging is opgenomen in de nieuwe Telecomwet en trad in werking op 1 oktober 2016.

Let op!

De contractstermijn wordt per aansluiting vastgelegd en gaat in op de Ready For Service (RFS) datum. Dit is de datum waarop uw verbinding in dienst wordt gesteld. Deze datum is door KPN aan u medegedeeld in het opleverdocument.

Schroom niet om contact op te nemen met onze contractenadministratie bij eventuele onduidelijkheden.

Advies nodig?

Onze consultants geven u graag advies over onze verbindingen met aanvullende diensten.

076 - 5 331 331
info@ipvisie.com

Bel mij terug