+31 76 - 5331331
Glasvezel contract
Glasvezel postcodecheck

Glasvezel contract

IP Visie kent een drietal standaard contracttermijnen voor glasvezel en internet verbindingen. Het is mogelijk om een 1-jarig, 3-jarig of 5-jarig contract af te sluiten. Bij het afsluiten van een contract met een langere looptijd kunt u in veel gevallen profiteren van een lager tarief voor zowel de eenmalige als de maandelijkse tarieven. Na afloop van uw contract kunt u deze verlengen, waardoor u vaak gebruik kan maken van lagere tarieven.

Glasvezel contract verlengen

Om te bepalen of uw contract verlengbaar is, dient u te bepalen wanneer het contract daadwerkelijk is gestart. Dit is niet de datum waarop u getekend heb, maar de datum waarop de verbinding werkend is opgeleverd. Dit wordt de Ready for Service (RFS) datum genoemd.

Het verlengen van uw contract is uitsluitend interessant wanneer de tareven lager liggen dan wat u op dit moment betaald of wanneer u gebruik wil maken van een hogere bandbreedte. Glasvezel contracten die afgesloten zijn vóór 2016 zijn in vrijwel alle gevallen interessant om te verlengen, gezien de prijzen voor glasvezel en internet in de vorige jaren gedaald zijn. Neem voor een voorstel contact op met één van onze consultant.

Glasvezel contract opzeggen

Het is mogelijk om een overeenkomst gedurende de (initiële) contractstermijn vroegtijdig te beëindigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren middels een speciaal formulier, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt een afkoopsom in rekening gebracht. De hoogte van de afkoopsom wordt per contract apart berekend.

U kunt contact met ons opnemen voor het aanleveren van de juiste documenten en het berekenen van de juiste afkoopsom. Wanneer de initiële contractduur van uw abonnement is verstreken geldt dat er een opzegtermijn is van 1 maand. Het annuleren van een opdracht wordt beschouwd als een voortijdige beëindiging van het contract.

Neem contact met ons op om te bekijken of het financieel interessant is om uw contract te verlengen.